Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1994, vol. 37, br. 3-4, str. 49-62
Determinate rasta proizvodnje i produktivnosti u poljoprivredi
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Sažetak
U radu se, uz isticanje da je rast proizvodnje u poljoprivredi u osnovi determinisan obimom upotrebe konvencionalnih faktora rasta, tehničko- tehnološkim progresom i institucionalnim uslovima, razmatra uticaj prve dve grupe faktora na rast proizvodnje i produktivnosti u poljoprivredi. Pri tome se kombinacija proizvodnih faktora analizira sa stanovišta resursno-ekoloških uslova u pojedinim zemljama i ističe se da opredeljujući uticaj na izbor tehnološkog puta razvoja poljoprivrede i rast produktivnosti u poljoprivredi ima faktorska proporcija zemljište/rad. Sa stanovišta ove faktorske proporcije i nivoa produktivnosti diferenciraju se tri grupe zemalja: (1) zemlje sa obiljem poljoprivrednog zemljišta i visokim odnosom zemljište/rad, koje preferiraju mehaničku tehnologiju i ostvaruju visoku produktivnost rada; (2) zemlje oskudne u osnovnom uslovu poljoprivredne proizvodnje odnosno sa niskim odnosom zemljište/rad, koje preferiraju biohemijsku tehnologiju i ostvaruju nisku produktivnost rada i ekstremno visoku produktivnost zemljišta, i (3) zemlje sa 'prosečnim' odnosom zemljište/rad, koje približno podjednako preferiraju mehaničku i hemijsko-biološku tehnologiju i ostvaruju relativno visoku produktivnost rada i zemljišta. U komparativnoj analizi razvojnih performansi jugoslovenske poljoprivrede, u odnosu na zemlje 'evropskog tipa', naglašava se da je razvojna implikacija nepovoljna po jugoslovensku poljoprivredu, jer se ona, zbog relativnog pogoršanja faktorske proporcije zemljište/rad i zaostajanja produktivnosti rada u odnosu na razvijene evropske zemlje, približava azijskoj grupi zemalja. Ekonomska implikacija ove tendencije je pre svega u pogoršanju 'cenovnog efekta' rasta produktivnosti i proizvodnje.
Reference
FAO (1986) Inter-country comparisons of agricultural production aggregates. Economic and Social Development Paper, Rome, br. 61
Hayami, Y., Ruttan, V.W. (1980) Agricultural development: An international perspective. Baltimore, MD, itd: Johns Hopkins University Press
Lovre, K.M. (1986) Tehnički progres u razvoju jugoslovenske poljoprivrede. Novi Sad: Institut za međunarodne ekonomske odnose
Lovre, K.M., Gajić, M.S. (1988) Razvojne performanse jugoslovenske poljoprivrede. u: Naučni skup 'Agrarno i seljačko pitanje u savremenim uslovima razvoja socijalizma - sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju', zbornik radova, Kragujevac: Ekonomski fakultet, referat
Trkulja, M., Dunđerov, M., Gajić, M.S., Lovre, K.M. (1983) Svetska poljoprivreda - tendencije i izgledi. Subotica: Ekonomski fakultet
Yamada, S., Ruttan, V.W. (1980) International comparisons of productivity in agriculture. u: Kendrick W.J., Vaccara N.B. [ur.] New developments in productivity measurement and analysis, London: National Bureau of Economic Research / NBER - Studies in Income and Wealth, vol. 44
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2000)
Komparativna analiza razvojnih performansi jugoslovenske poljoprivrede
Gajić Milivoj, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2001)
Poljoprivreda Jugoslavije i Evropske unije - razvojni trendovi
Gajić Milivoj, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2002)
Razvojni potencijali poljoprivrede Srbije
Gajić Milivoj S., i dr.

prikaži sve [12]