Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1996, vol. 39, br. 3-4, str. 147-154
Jugoslovenske banke i nužnost otvaranja depo računa za hartije od vrednosti
Vojvođanska banka, Novi Sad
Ključne reči: banke; depo račun; hartije od vrednosti
Sažetak
Poslovi depoa (ostava kao čuvanje stvari - hartija), otvaranja i vođenja depo računa, te polugotovinskog i bezgotovinskog prometa hartijama od vrednosti potpuno su zapostavljeni u našoj praksi, pa i teoriji. O tehničkoj strani navedenih poslova malo se zna. O ekonomskoj strani i logici obavljanja ovih poslova, sa aspekta poslovne politike banke i potrebe da se svojoj klijenteli ponudi neka nova usluga na liniji razvoja poslova sa hartijama od vrednosti, još manje se razmišlja i pored toga što određene zakonske odredbe daju legalitet tim poslovima. Krajnje je vreme da naše banke pristupe samoj transformaciji instituta depoa i poslova koji se tradicionalno obavljaju po ovom osnovu sa stvarima - ostave, u depo račun, gde se materijalizovane i dematerijalizovane (viši nivo) hartije od vrednosti na takvom računu samo registruju i njihov promet obavlja polugotovinski i bezgotovinski, isključivo prenosom sa prodavca na kupca zaduživanjem, odnosno odobravanjem njihovih depo računa. Na taj način biće stvoreni osnovni uslovi da se emisija hartija od vrednosti evidentira, isto kao i emisija novca, na onoj tački ekonomije na kojoj je nastala i da samim tim hartije od vrednosti budu legalizovane pred javnošću kao skripturalni novac. Ovaj korak na kraju treba da znači i vraćanje narušenog poverenja u funkciju i moć finansijskih instrumenata.
Reference
Bartulović, M. (1996) Pravno-teorijska i praktična problematika dematerijalizacije hartija od vrednosti. Tržište novca, Beograd, posebno izdanje, decembar
European Monetary Institute (1996) Payment system in the European Union. Frankfurt a/M, April
ISSA (1996) Revizija preporuka G 30. Od 24. Septembra
Ristić, Ž. (1990) Tržište kapitala - teorija i praksa. Beograd: Privredni pregled
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Pravo i privreda (1997)
Odnos Zakona o preduzećima i Zakona o hartijama od vrednosti
Slijepčević Ratomir M.

Privredna izgradnja (1999)
Finansijska trgovina i poslovna etika
Ristić Života

Vojno delo (2012)
Prikaz stanja dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji
Pavlović Marko

prikaži sve [26]