Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1999, vol. 42, br. 1-2, str. 77-86
Sistemski pristup i promene u organizacionoj strukturi preduzeća
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet
Sažetak
Primena novih naučnih metoda zasnovanih na konceptu 'sistemnosti' uslovilo je kvalitetne promene u načinu mišljenja u nauci i svim drugim sferama svesnog delovanja, a što se posebno odnosi na misaono organizovanje 'veštačkih struktura'. U tom smislu u okviru rada prezentirano je kako se te kvalitetne promene u naučnim metodama odražavaju na sistem organizacije preduzeća u kontekstu promena u konstituisanju i funkcionisanju našeg društveno-ekonomskog sistema.
Reference
Hall, P., ur. (1986) Technology innovation and economic policy. New York: St. Martin's Press
Jovanović, P.M. (1994) Menadžment - teorija i praksa. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Milisavljević, M., Hanić, H.M., ur. (1990) Strategija razvoja i organizaciona struktura jugoslovenskog preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet - Naučno istraživački centar / NIC
Milivojević, M.G., ur. (1990) Odlučivanje o razvoju preduzeća i organizacione strukture, zbornik radova. Kragujevac
Vučenović, V. (1980) Sistem i organizacija - uvod u teoriju sistema. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka