Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2003, vol. 45, br. 3, str. 193-216
Srbija - i na Istoku i na Zapadu?
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Sažetak
Tekst se sastoji iz dva dela. U prvom se razmatraju osnovni istorijski preduslovi formiranja suvremenih kulturnih obrazaca najvećeg dela stanovništva Srbije i njihov odnos prema onim kulturnim obrascima koji se danas pojavljuju u razvijenom delu sveta, a koji se nazivaju modernim. Ispitivanje pokazuje daje istorijska samo/proizvodnja kulturnih obrazaca ovde obeležena protivrečnostima, upravo kada je reč o susretu na relacijama Istok:Zapad, tradicionalno: savremeno. Osnovni je nalaz istraživanja da se, zbog takvog razvoja (karakterističnog za granična područja, kojima Srbija pripada sve do kraja proteklog veka), na ovim prostorima ne može praviti razlika između dva kulturna jezgra (Zapadne i Istočne kulture), čiji su nosioci dve - nejednako velike - odvojene i međusobno suprotstavljene grupacije (tradicionalni slojevi i modernizacijski akteri), nego da navedem rascepi karakterišu sve empirijske aktere, čije je delovanje iznutra obeleženo ovim protivrečnostima. U drugom delu rada izložiće se nalazi empirijskih istraživanja koja su izvedena u zajedničkim komparativnim okvirima projekta: "The Socio-Economic Culture of Eastern Europe in the Enlarged Union: an Asset or a Liability?".
Reference
*** (1992) Druga Srbija. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, zbornik tekstova
Anderson, B. (1983) Imagined communities: Reflections on the origins and spread of nationalism. London-New York: Verso
Bogdanović, M. (1994) Modernizacijski procesi u Srbiji u XX veku. u: Perović Latinka, Obradović Marija i Stojanović Dubravka [ur.] Srbija u modernizacijskim procesima XX veka, naučni skup, 19-21.9., Beograd, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, str. 35-38
Cooley, L. (1992) Britons: Forging the nation, 1707-1837. New Haven, CT, itd: Yale University Press
Dimić, L.D. (1994) Kulturna politika i modernizacija jugoslovenskog društva 1918-1941 - mogućnosti i ograničenja. u: Perović Latinka, Obradović Marija i Stojanović Dubravka [ur.] Srbija u modernizacijskim procesima XX veka, naučni skup, 19-21.9., Beograd, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Đorđević, D.B. (1984) Beg od crkve. Knjaževac: Nota
Đurović, S. (1994) Industrijalizacija Srbije - legitimacija za moderni svet XX veka. u: Perović Latinka, Obradović Marija i Stojanović Dubravka [ur.] Srbija u modernizacijskim procesima XX veka, naučni skup, 19-21.9., Beograd, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, str. 139
Ekmečić, M. (1989) Stvaranje Jugoslavije 1790-1918. Beograd, itd: Prosveta
Golubović, Z.T. (1994) Kulture u tranziciji u istočnoj Evropi i Jugoslaviji - raskorak između kulturnog i nacionalnog obrasca. u: Prošić-Dvornić M. [ur.] Kulture u tranziciji (Cultures in transition), Beograd: Plato
Hardt, M., Negri, A. (2000) Empire. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Huntington, S.P. (1984) Will more countries become democratic?. Political Science Quarterly, vol. 99
Inaldžik, H. (2003) Osmansko carstvo - klasično doba 1300-1600. Beograd: Utopija
Lazić, M., ur. (2000) Protests in Belgrade. Budapest: CEU Press
Lazić, M.B., ur. (2000) Račji hod - Srbija u transformacijskim procesima. Beograd: Filip Višnjić
Lazić, M.B. (1994) Sistem i slom - raspad socijalizma i struktura jugoslovenskog društva. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Lazić, M.B., Mrkšić, D.M., Vujović, S.Đ., Kuzmanović, B.R., Gredelj, S.S., Cvejić, S.P., Vuletić, V. (1995) Society in crisis: Yugoslavia in the early '90s. Beograd: Filip Višnjić
Madžar, L.D. (1990) Suton socijalističkih privreda. Beograd: Ekonomika
Marković, P.J. (1992) Beograd i Evropa, 1918-1941 - evropski uticaji na proces modernizacije Beograda. Beograd: Savremena administracija
Milosavljević, O. (2003) Elitizam u narodnom ruhu. u: Perović Latinka [ur.] Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka, 3. Uloga elita, Beograd: izdanje autora
Perović, L. (2003) Milan Piroćanac - zapadnjak u Srbiji 19. veka. u: Perović Latinka [ur.] Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka, 3. Uloga elita, Beograd: izdanje autora
Polanji, K. (2003) Velika transformacija - politička i ekonomska ishodišta našeg vremena. Beograd: Filip Višnjić
Radić, R.Đ. (2003) Verska elita i modernizacija - teškoće pronalaženja odgovora. u: Perović Latinka [ur.] Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka, 3. Uloga elita, Beograd: izdanje autora
Roberts, J.M. (1997) A history of Europe. New York: Allen Lane
Said, E.V. (2000) Orijentalizam. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Schorske, C.E. (1998) Thinking with history: Explorations in the passage to modernism. Princeton, NJ: Princeton University Press
Smith, A.D. (1986) The ethnic origins of nations. Oxford, UK, itd: Blackwell
Stojanović, D. (2003) Srbija i demokratija - 1903-1914 - istorijska studija o 'zlatnom dobu srpske demokratije'. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju
Sztompka, P. (1994) The sociology of social change. Oxford, UK, itd: Blackwell
Terzić, S., i dr. (2002) Nacionalni identitet i suverenitet u jugoistočnoj Evropi. Beograd: Istorijski institut SANU
Therborn, G. (1995) European modernity and beyond: The trajectory of European societies 1945-2000. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Todorova, M. (1999) Imaginarni Balkan. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Velmar-Janković, V. (1938/1992) Pogled s Kalemegdana - ogled o beogradskom čoveku. Beograd: Gregorić
Vučetić-Mladenović, R. (2003) Evropa na Kalemegdanu - 'Cvijeta Zuzorić' i kulturni život Beograda 1918-1941. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Wittfogel, K.A. (1988) Orijentalna despocija - usporedno istraživanje totalne moći. Zagreb: Globus
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC0303193L
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.