Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 46, br. 2, str. 143-166
Transformacija organizacija rada u procesima globalizacije - uticaj novoliberalne ideologije
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija
Sažetak
U sociologiji organizacije, kao posebnoj grani sociologije rada, danas uglavnom preovladavaju stanovišta koja organizaciju rada ne odvajaju od globalizacijskih procesa. Bez obzira da li se na globalizacijske procese gleda iz pesimističkog, optimističkog, ili skeptičkog ugla, nesporna je činjenica da su globalizacijski procesi zahvatili moderna društva i da ti procesi utiču na transformaciju organizacija rada u njima. Globalizacijski procesi su nametnuli raspodelu rizika, umesto ranijih unutardruštvenih procesa koji su se odvijali u okvirima raspodele dobara (i usluga) između aktera u procesima rada. U tom pogledu, transformacija organizacija rada odvija se u pravcu njihove sve veće promenljivosti, prilagodljivosti i privremenosti (tzv. "3 P"). Iako se na tom putu transformacije organizacija rada mogu sociološki utvrditi još izraziti otpori, koji proizlaze iz strukturalno preovladavajućih birokratskih odnosa, procesi globalizacije su u njih "uneli" neke dominantne novoliberalne vrednosti. Kako se vrednosno osmišljavanje tih procesa danas odvija pretežno u vidu novoliberalne ideologije, njen uticaj na transformaciju organizacija rada ne može se zanemariti; tim više što u pozadini svake ideologije stoji "zaštitnička" funkcija odgovarajućih društvenih aktera. Novoliberalna ideologija "osmišljava" promene organizacija rada tako što im pripisuje legitimitet "promotera" globalizacijskih procesa, u čijem središtu je borba za profit na međunarodnom tržištu. Zato se procesi globalizacije pojavljuju kao povoljan (međunarodni) okvir za "razmah" novoliberalne ideologije, kako u ekonomski visokorazvijenim društvima tako i u društvima postsocijalističke tranzicije. Pri tome, novoliberalna ideologija ne vodi mnogo računa o osobenostima ostalih aspekata rada, koji se tiču sadržaja rada i položaja aktera rada u njegovom organizovanju. U skladu sa novoliberalnom ideologijom, danas se mogu identifikovati neki prepoznatljivi globalizacijski uticaji na transformaciju organizacija rada, kao što su: smanjivanje veličine organizacije, "ujednačavanje" raspodele moći u organizaciji i odstranjivanje iz organizacije njenih "sporednih" funkcija.
Reference
*** (2000) How mergers go wrong. Economist, July 22nd, str. 17
*** (2000) Detroit rules, OK. Economist, April 1st, str. 14-15
Abercrombie, N., Warde, A. (2003) Contemporary British society. London, itd: Longman
Bek, U. (2001) Rizično društvo. Beograd: Filip Višnjić
Bergstrom, O. (2001) Does contingent employment affect the organization of work?. Stockholm: National Institute for Working Life
Bolčić, S.I. (1994) Tegobe prelaza u preduzetničko društvo - sociologija 'tranzicije' u Srbiji početkom devedesetih. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF
Bolčić, S.I. (2003) Svet rada u transformaciji - lekcije iz savremene sociologije rada. Beograd: Plato
Cumming, S.I. (2000) The impact of high performance work systems on workplace learning, productivity and social dialogue. Geneva: International Labor Organization
Davidson,, Julia, O. (1994) Metamorphosis: Privatization and the restructuring of management and labour. u: Jackson, P., Price, C. [ur.] Privatization and Regulation, London, itd: Longman, str. 170-198
Dušanić, J., Dušanić, T. (1998) Rusija u tranziciji. Beograd: Ekonomska politika
European Comission (1997) Greenpaper: New work organization in the spirit of partnership. http//:europa. eu. int/comm/employment_social/pub_forms. pdf
European Comission (1998) New forms of work organization on case studies. http//:europa. eu. int/comm/employment_social/pub_forms. pdf
Farrell, M.A. (2003) The effect of downsizing on market orientation: The mediating role of trust and commitment. Wagga Wagga: Charles Stuart University, new/publications2003/. pdf
Friedmann, G. (1959) Razmrvljeni rad - specijalizacija i razonoda. Zagreb: Naprijed
Fukujama, F. (1997) Sudar kultura - poverenje, društvene vrline i stvaranje prosperiteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Gurkov, I. (1999) Menagment development in Russia international labor organization. Working Paper, NO, William Davidson Institute, Ann Arbor, www. ilo. org/public/english/employment/ent/papers/ippred3. htm
Hague, J. (2000) Work organisation: Old wine in new bottles?. Notthingham Trent University - Work Institute
Heidenreich, M. (2000) Regionen als Knotenpunkte im Netz internationaler Wirtschaftsbeziehungen -Clusterbuilding am Beispiel der Emilia-Romagna und Baden-Wurtemberg-. www.uni- bamberg.de/sowi/europastudien/vortrag.htm, korišćene usluge prevoda
Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., Perraton, J. (1999) Global transformations: Politics, economics and culture. Cambridge, itd: Polity Press
Kikilo, V. (2002) Small and medium enterprises in transitional economies. New York City: ITAR-TASS Press Release
Laubacher, R., Malone, T.W. (2002) Retreat of the firm and the rise of guilds: The employment relationship in the age of virtual business. Cambridge, MA, itd: Massachusetts Institute of Technology Press
Littler, C. (2003) Understanding the HR strategies of the 1990s. Paper for University of Queensland; htpp//:www.business.uq.edu.au/news/speakers/littlerc.html
Liuhto, K. (1999) The transformation of the soviet enterprise and its management -a literature review-. ESRC Center for Business Research, Working Paper, University of Cambridge, Cambridge, br. 146
Luthje, B. (2002) The Detroit of the new economy: The changing workplace, manufacturing workers and the labor movement in Silicon Valley. mcel.pacificu.edu JAHC/JAHCV2/ARTICLES/luthje/luthje.html
Milošević, B.V. (2004) Umeće rada. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Owen, C., Bound, H. (2000) Strategic alliances and the new world of work. University of Tasmania, www. crlra. utas. edu. au/files/avetra/AVETRAStrataAll. pdf
Rose, J.B., Chaison, G.N. (2001) Unionism in Canada and the United States in the 21th century. Industrial Relations, vol. 56, br. 1; http/:www.erudit.org/revue/ri/2001 /v56/n1/000140ar/pdf
The European Work Organisation Network (2001) New forms of work organisations -benefits and impact on performance-: Thematic paper presented to DG employment & social affairs. http//:europa. eu. int/comm/employment_social/pub _forms. pdf
Thompson, P., Mchugh, D. (1990) Work organisations: A critical introduction. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Tunzelmann, G.N. (1997) Technology and industrial progress. Hants-Cheltenham, itd: Edward Elgar Publishing
Zillig, T. (2003) Die neue Arbeitsorganisationen. Bern: Institut für Organisation und Personal, korišćene usluge prevoda
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC0402143M
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka