Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 47, br. 3, str. 193-212
Religije i veroispovesti nacionalnih manjina u Srbiji
Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet
Ključne reči: religije nacionalnih manjina; veroispovesti nacionalnih manjina; religija sudbine; religija izbora; Srbija
Sažetak
U tekstu se, izostavljajući većinsku srpsku, analizira religijsko-konfesionalna panorama svih 28 nacionalnih zajednica u Srbiji prema popisu stanovništva iz 2002. godine. U etničkom mozaiku Srbije više je hrišćanski no islamski obojenih nacionalnih manjina. Među hrišćanskim nacionalnim manjinama gotovo da su ravnopravno zastupljene pravoslavna i rimokatolička veroispovest, dok kod muslimanskih manjina apsolutno preovladava sunitski islam. U predstavljanju religija i veroispovesti nacionalnih manjina razmatraju se iz ugla sociologije religije i sledeći pojmovi i fenomeni: "konfesionalna identifikacija", "narušavanje konfesionalnog identiteta", "religija sudbine", "religija izbora" "sinkretička religioznost", "kombinativna religioznost", "religijski tragači", "vere manjina", "manjinske vere", "manjinske verske zajednice" i "proces protestantizacije".
Reference
*** (2004) Etnički mozaik Srbije - prema podacima popisa stanovništva 2002. Beograd: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava državne zajednice Srbija i Crna Gora
*** Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Beograd: Savezno ministarstvo nacionalnih i etničkih zajednica, bez godine izdanja
*** (2001) Nacionalne manjine u SR Jugoslaviji. Beograd: Savezno ministarstvo nacionalnih i etničkih zajednica
*** (2003) Veroispovest, maternji jezik i nacionalna ili etnička pripadnost prema starosti i polu. Beograd: Republički zavod za statistiku
Albanese, C.L. (2004) Amerika, religije i religija. Sarajevo: Office of Public Affairs Embassy of the United States of America
Bašić, G. (2002) Položaj Bošnjaka u Sandžaku. Beograd: Centar za antiratnu akciju
Bašić, G., i dr. (2002) Demokratija i nacionalne manjine. Beograd: Centar za istraživanje etniciteta
Bašić, G., i dr. (2004) Perspektive multikulturalizma u državama Zapadnog Balkana. Beograd: Centar za istraživanje etniciteta
Bogomilkova, N. (2005) Religion, law and politics in the Balkans in the end of the 20th and the beginning of the 21st century. Sofija: Iztok-Zapad
Božović, R. (1996) Kulturno-religiski obrasci na makedonskite Egipćani. u: Zbornik na trudovi za etnogenezata na Egipćanite vo Makedonija, Skopje: Logos - T
Branković, T. (2005) Delovanje protestantskih verskih zajednica u Jugoslaviji 1945-1991. Novi Sad: Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Branković, T.T. (2000) Sekte i politika. Despotovac: NB Resavska škola
Cvitković, I. (2002) Odnos između nacionalnog i konfesionalnog identiteta. u: Mitrović Lj., Đorđević D.B., Todorović D. [ur.] Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Balkana, Niš: JUNIR, str. 123-126
Danchin, P.G., Cole, E.A., ur. (2002) Protecting the human rights of religious minorities in eastern Europe. New York: Columbia University Press
Davis, B., ur. (2005) Rromanipe(n) - o kulturnom identitetu Roma. Beograd: CARE International u Srbiji i Crnoj Gori
Dejzings, G. (2005) Religija i identitet na Kosovu. Beograd: Biblioteka XX vek
Devetak, S., Kalčina, L., Polzer, M.F., ur. (2004) Legal position of churches and religious communities in South-Eeastern Europe. Ljubljana-Maribor-Vienna: ISCOMET
Droogers, A. (2005) Syncretism and fundamentalism: A comparison. Social Compass, 52(4), str. 463-471
Đorđević, D.B. (1987) Zašto 'pravoslavci' prelaze u adventiste. Teme, 11(3-4), str. 141-149
Đorđević, D.B. (1990) Religions Identity as a (dis)integration factor. Innovation, 3(1), str. 107-116
Đorđević, D.B. (2000) Rückkehr der Bewohner Serbien zu Religion und Kirche?. Ost West. Europaische Perspektiven, 1(4), str. 253-263
Đorđević, D.B. (2003) Sekte i kultovi. Beograd: Žarko Albulj
Đorđević, D.B. (2003) Roma religious culture. Niš: Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije
Đorđević, D.B. (2003) Manjinske vere i vere manjina na Balkanu. u: Bašić Goran [ur.] Demokratija i multikulturalnost u jugoistočnoj Evropi, Beograd: Centar za istraživanje etniciteta, 209-219
Đorđević, D.B. (2003) Veroispovest. Teme, =vol. 27, br. 3, str. 408
Đorđević, D.B. (2004) Evangelization, conversion, proselytism: Example of Roma's protestantization. u: Todorović D. [ur.] Evangelization, Conversion, Proselytism, Niš: Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije, str. 75-82
Đorđević, D.B. (2004) Tri stanovišta o novim religioznim pokretima. u: Barker Ajlin [ur.] Novi religiozni pokreti - praktičan uvod, Niš: Zograf, str. 325-369
Đorđević, D.B. (2005) Manjinska vera, manjinska verska zajednica i vera manjina - pokušaj razjašnjenja. u: Dijalogom do mira, Split: Franjevački institut za kultura mira, str. 340-348
Đorđević, D.B. (2005) Versko manjinstvo - vrste i razjašnjenja. u: Žunić D. [ur.] Prava manjina, Niš: Odbor za građansku inicijativu
Đorđević, D.B. (2005) Globalization of religion: Evangelistic Pentecostalism. u: Gavrilović D. [ur.] Religion and Globalization, Niš: YSSSR
Đorđević, D.B., ur. (2005) Towards the sociology of religion of Roma religious life. u: Đorđević D.B. [ur.] Roma Cult Places and Culture of Death, Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, str. 5-29
Đorđević, D.B. (2005) Nekoliko razmišljanja o našoj crkvi. u: Lukić S., Vuković S. [ur.] Peščanik FM: Zašto se u crkvi šapuće?, Beograd: Fabrika knjiga, knj. 3
Đorđević, D.B. (2006) With Jesus to a camp - at a camp with Jesus. u: Branković T. [ur.] Protestantism on the Balkans in the Past, Today and the Future, Niš: JUNIR
Đorđević, D.B., Todorović, D.M., Živković, J., ur. (2001) Vere manjina i manjinske vere. Niš: Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije
Đorđević, M. (2001) Verske manjine u Srbiji. u: Individualna i kolektivna prava manjina u Srbiji, Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Đorđević, T.R. (1984) Naš narodni život. Beograd, itd: Prosveta, tom III
Đurović, B. (2004) Canonic disputes or clerical-political proselytism: Relations between Serbian, Macedonian and Montenegrin orthodox churches. u: Todorović D. [ur.] Evangelization, Conversion, Proselytism, Niš: YSSSR
Fejsa, M. (2005) Položaj Rusinske nacionalne manjine. u: Položaj nacionalnih manjina u Srbiji, program i knjiga rezimea, Beograd: SANU
Gavrilović, D., Đorđević, D.B., ur. (2005) Religija u vrtlozima globalizacije. Niš: JUNIR
Hant, S.J. (2003) Alternative religions: A sociological introduction. Aldershot: Ashgate
Ilić, V. (2001) Manjine i izbeglice u Vojvodini. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Lajbah (2005) Budućnost ne postoji. Politika, od 25. novembra, str. 27
Laketić, M. (2005) I kafedžije zidaju crkve. Politika, od 12.avgusta, str. 9
Little, D. (2002) Religious minorities and religious freedom: An overview. u: Protecting the Human Rights of Religious Minorities in Eastern Europe, New York, itd: Columbia University Press
Martić, M. (1984) Romi u SR Bosni i Hercegovini. Naše teme, Zagreb, 7-8, str. 1348-1361
Marushiakova, E., i dr. (2001) Identity formation among minorities in the Balkans: The Cases of Roms, Egyptains and Ashkali in Kosovo. Sofia
Miz, R. (2002) Religijska slika Evrope. Novi Sad: MBM-plas
Nedeljković, S. (2003) Etnoantropološke dileme u više dimenzija - primer Egipćana u Beogradu. u: Tradicionalno i savremeno u kulturi Srba, Beograd: Etnografski institut SANU, posebna izdanja 49, 309-328
Ozimić, N. (1999) Cincari Niša. Niš: Lunjina
Petrović, Đ. (1996) Cincari u Republici Srbiji. u: Položaj manjina u Republici Srbiji, 11-13. januara 1995, zbornik radova, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti - Odeljenje društvenih nauka, knj. 19, 771-794
Raduški, N. (2005) Značaj manjinskog pitanja u višenacionalnoj Srbiji. u: Mitrović Lj [ur.] Savremeni Balkan u kontekstu geokulture razvoja, kulture mira i evrointegracijskih procesa, Niš: Filozofski fakultet - Institut za sociologiju
Ramač, J. (2002) Nacionalni i verski identitet Rusina u Vojvodini. u: Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Balkana, Niš: CBS
Sikimić, B., ur. (2004) Skrivene manjine na Balkanu. Beograd: Balkanološki institut SANU
Stojković, B., i dr. (2004) Kulturna politika i kulturna raznovrsnost - Srbija. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Stojković, B.V. (2002) Identitet i komunikacija. Beograd: Čigoja štampa
Tamaš, J. (2005) Rusinska i Ukrajinska nacionalna manjina u Srbiji - sinhronija i teleologija. u: Položaj nacionalnih manjina u Srbiji, program i knjiga rezimea, Beograd: SANU
Tanner, A., ur. (2004) The forgotten minorities of eastern Europe. Helsinki: East-West Books
Todorović, D.M., Đorđević, D.B., ur. (2004) O misionarenju, preobraćenju i prozelitizmu. Niš: Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije
Vukanović, T.P. (1983) Romi (Cigani) u Jugoslaviji. Vranje: Nova Jugoslavija
Zemon, R. (2001) Balkanski Egipćani - istina o Egipćanima sa Kosova i Metohije. Priština: Nacionalna zajednica Egipćana Kosova i Metohije
Zemon, R.N. (2005) Balkanskite Egiptjani-Egjupti: Istoriko-etnografski aspekti. Sofija: BAN, Avtoreferat na disertacija za prisždane na obrazovatelnata i naučna stepen 'doktor'
Zirojević, O. (2003) Islamizacija na južnoslovenskom prostoru - dvoverje. Beograd: Srpski genealoški centar
Zlatanović, S. (2002) Zasevka u svadbi Roma. Kultura - Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Beograd, 103-104, str. 194-202
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC0503193D
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Teme (2005)
Versko manjinstvo - vrste i razjašnjenja
Đorđević Dragoljub B.

Zb Učitelj fak Užice (2011)
Tragovi srpskog folklora u književnom delu Vladana Đorđevića
Kostić Ljiljana

Teme (2011)
Romi na Balkanu i u Srbiji
Todorović Dragan

prikaži sve [67]