Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 50, br. 1, str. 97-109
Slobodno vrijeme i igra
Filozofski fakultet, Nikšić
Sažetak
Slobodno vrijeme i igra se međusobno uslovljavaju, odnosno ostvaruju. Igramo se zato što imamo slobodno vrijeme ili imamo slobodno vrijeme zato što se igramo (E. Fink). Igra bilo to dječja ili umjetnička igra ili igra umjetnosti, pa i spontana sportska igra (ali ne profesionalna) najpotpunije ispunjava ljudsku egzistenciju i time ostvaruje slobodno vrijeme, kao vrijeme u slobodi i slobodu vremena. Prema tome, slobodno vrijeme odigrava se i u igri dolazi do punog izraza. Štaviše, jedna igra od svog stvaralačkog naboja i napora oslobađa se kroz drugu igru, pogotovu onu zabavnog karaktera.
Reference
Aristotel (1980) Nikomahova etika. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Aristotel (1984) Politika. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Beart, Ch. (1960) Recherches des éléments dune sociologie des peuples Africains à partir de leurs jeux. Paris
Despot, B. (1976) Plädoyer za dokolicu. Beograd: Mala edicija ideja
Dumazedier, J. (1962) Vers une civilisation du loisir. Paris: Seuil
Fink, E. (1984) Osnovni fenomeni ljudskog postojanja. Beograd: Nolit
Gadamer, H. (1978) Istina i metoda - osnovi filozofske hermeneutike. Sarajevo: Veselin Masleša
Heler, A.F. (1978) Svakodnevni život. Beograd: Nolit
Huizinga, J. (1970) Homo ludens - o podrijetlu kulture u igri. Zagreb: Matica hrvatska
Kajoa, R. (1999) Igre i ljudi - maska i zanos. Beograd: Nolit
Lasch, C. (1986) Narcistička kultura - američki život u doba smanjenih očekivanja. Zagreb: Naprijed
Niče, F. (1982) Ecco homo. Beograd: Grafos
Nixon, H. (1978) Sport and social organization. Indianopolis: Bobbs-Merril Educational Publishing
Platon (1966) Država. Beograd: Kultura
Platon (1971) Zakoni. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Sasman, V. (1987) Kultura kao istorija - preobražaj američkog društva u XX veku. Beograd: Rad
Servantes, M. (2004) Don Kihot. Podogrica: Nezavisni dnevnik Vijesti
Sulkowski, B. (1984) Zabawa. Studium socjologiszne. Warszawa: Państowowe Wydawnictwo Naukowe
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2298/SOC0801097B
objavljen u SCIndeksu: 22.07.2008.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
O podeli vlasti u antičkoj Atini
Gligić Sanja

Gl Adv komore Vojvodine (2019)
Antički koreni savremenih shvatanja pravde
Kaluđerović Željko

Politeia (2017)
Filozofsko poreklo teorije društvenog ugovora
Todorović Tanja

prikaži sve [323]