Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 50, br. 3, str. 313-326
Ograničenja savremene mikroekonomske teorije izbora potrošača - sociološka perspektiva
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149005: Društveni akteri i društvene promene u Srbiji 1990-2010

Ključne reči: korisnost; potrošač; preferencije; intersubjektivna tražnja; društvo
Sažetak
Neoklasičnoj teoriji izbora potrošača je neophodna reforma. Pretpostavka da potrošačev izbor nije pod uticajem ponašanja drugih potrošača je u sukobu sa realnošću. Nova i bolja teorija izbora potrošača od neoklasične je nezamisliva bez inkorporiranja intersubjektivnih faktora u model izvođenja pojedinačnih, i na bazi njih, agregatne (tržišne) funkcije tražnje. Cilj ovog rada je da se istaknu naširoko zanemarivani sociološki faktori koji značajno utiču na motivaciju i ponašanje potrošača. Uključivanje ovih faktora u modernu mikroekonomsku teoriju je neophodan uslov da bi se došlo do teorijskog modela koji realnije opisuje realnost u kojoj svakodnevno egzistiramo.
Reference
Bentham, J. (1948) An introduction to the principles of morals and legislation. New York: Hafner Publishing
Ekelund, R.B.Jr., Hebert, R.F. (1997) Povijest ekonomske teorije i metode. Zagreb: Marketing tehnologija
Foley, C. (1893) Fashion. Economic Journal, 3
Fullbrook, E. (1998) Caroline Foley and the theory of intersubjective demand?. Journal of Economic Issues, vol. 32, br. 3
Fullbrook, E. (2004) Are you rational?. u: Fullbrook E. [ur.] A Guide What's Wrong With Economics, London: Anthem Press
Keen, S. (2004) Debunking economics: The naked emperor of the social sciences. London - New York: Zed Books
Keen, S. (2004) Improbable, incorrect or impossible: The persuasive but flawed mathematics of microeconomics. u: Fullbrok E. [ur.] A Guide What's Wrong With Economics, London: Anthem Press
Kejns, D.M. (1936) Opšta teorija zaposlenosti, kamate i novca. Beograd, itd: Kultura, 1956
Leibenstein, H. (1950) Bandwagon Snob and Veblen effects in the theory of consumer demand. Quarterly Journal of Economics, 64
Lipsey, R.G., Courant, P.N. (1996) Economics. London-New York: Harper Collins
Mankiew, G.N. (2004) Principles of economics. Cincinnati, OH: South-Western Publishing
Morgenstern, O. (1948) Demand theory reconsidered. Quarterly Journal of Economics, February
Ormerod, P. (2004) Neoclassical economic theory: A special and not a general case. u: Fullbrok E. [ur.] A Guide What's Wrong With Economics, London: Anthem Press
Pavličić, D.M. (2004) Teorija odlučivanja. Beograd: Ekonomski fakultet
Pigou, A. (1903) Some remarks on utility. Economic Journal, 13, March
Pigou, A. (1913) The interdependence of different sources of demand and supply in a market. Economic Journal, 23, March
Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1994) Ekonomija. Zagreb: Mate
Smit, A. (1776/1998) Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda. Novi Sad: Global Book
Strathern, P. (2002) Dr Strangelove's game: A brief history of economic genius. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Veblen, T. (1899) The theory of leisure class: An economic study of institutions. New York: Hoebsch, (srpski prevod Veblen T., 1966, Teorija dokoličarske klase, Kultura, Beograd)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2298/SOC0803313R
objavljen u SCIndeksu: 11.12.2008.