Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 51, br. 3, str. 225-246
Žena u zatvoru - deprivacije zatvoreničkog života
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Ključne reči: zatvorske deprivacije; zatvorenički društveni sistem; ženske kaznene institucije; faktorska analiza zatvoreničkih deprivacija
Sažetak
U radu su prikazani rezultati empirijskog istraživanja o deprivacijama zatvoreničkog života žena koje predstavlja deo šireg istraživanja društvenog sistema zatvorenica, sprovedenog u Odeljenju za žene Kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu. U istraživanju se pošlo od pretpostavke da su zatvorenice u ovoj kaznenoj instituciji izložene sličnom zatvorskom iskustvu kao i zatvorenice u drugim penalnim ustanovama, te da doživljavaju iste ili slične deprivacije usled lišenja slobode. Istraživanje deprivacija vršeno je na uzorku zatvorenica koje su osuđene na kazne duže od godinu dana i provele su u zatvoru duže od godinu dana (54 zatvorenice, odnosno više od 50% zatvorenica koje su osuđene na duže kazne zatvora). Korišćen je upitnik kojim su mereni različiti tipovi deprivacije pomoću 26 indikatora. U ispitivanju deprivacija zatvorenica prvi put je primenjen model faktorske analize. Izolovano je sledećih šest faktora zatvoreničkih deprivacija osuđenih žena: deprivacija materinstva; deprivacija autonomije; deprivacija individualnosti; deprivacija ljudske pažnje i saosećanja; deprivacija ključne uloge - uloge žene i deprivacija prijateljskih odnosa. Nalazi ovog istraživanja, zajedno sa rezultatima do kojih su došli drugi istraživači, govore u prilog teze da su navedeni tipovi deprivacija realni i dominantni oblici deprivacija zatvoreničkog života žena.
Reference
Giallombardo, R. (1966) Society of women: A study of women's prison. New York - London: John Wily and Sons, Inc
Goffman, E. (1961) Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates. Garden City, NY: Doubleday
Heffernan, E.M. (1972) Making it in prison: The square, the cool, and the life. New York - London - Sydney: Wiley-Interscience, A Division of John Wiley and Sons, Inc
Jiang, S., Winfree, L. (2006) Social Support, Gender, and Inmate Adjustment to Prison Life: Insights From a National Sample. Prison Journal, 86(1): 32
Jones, R. (1993) Coping with Separation: Adaptive responses of women prisoners. Women & Criminal Justice, 5(1): 71
Nikolić-Ristanović, V.Ž. (2000) Od žrtve do zatvorenice - nasilje u porodici i kriminalitet žena. Beograd: Viktimološko društvo Srbije
Radovanović, D.M. (1992) Čovek i zatvor - studija integrisanosti u zatvorenički društveni sistem. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Sykes, G. (1958) Society of captives: A study of a maximum security prison. New York: Princeton University Press
Špadijer-Džinić, J. (1973) Zatvoreničko društvo. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Špadijer-Džinić, J. (1992) Zatvorenički društveni sistem u kaznenim institucijama za žene i devojke. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, vol. 21, br. 1-2, str. 139-170
Ward, D.A., Kassebaum, G.G. (1965) Women's prison: Sex and social structure. Chicago, itd: Aldine
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC0903225S
objavljen u SCIndeksu: 10.11.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka