Metrika

  • citati u SCIndeksu: [11]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 51, br. 3, str. 247-261
Obrasci ponašanja mladih tokom slobodnog vremena
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149018D: Psihološki problemi u kontekstu društvenih promena

Ključne reči: mladi; slobodno vreme; obrasci ponašanja; faktorska analiza
Sažetak
U ovom istraživanju ispitujemo kako mladi provode slobodno vreme. Pitanje na koje odgovaramo je: da li je moguće identifikovati tipične sklopove aktivnosti t.j. obrasce ponašanja mladih tokom slobodnog vremena. Analiza glavnih komponenti je pokazala da je moguće identifikovati pet obrazaca ponašanja mladih tokom slobodnog vremena. Prema sadržaju dominantnih aktivnosti ove obrasce smo nazvali: akademski, sportski, vezan za laku zabavu, vezan za izlaske i vezan za muziku i kompjutere.
Reference
Bartko, W.T., Eccles, J.S. (2003) Adolescent Participation in Structured and Unstructured Activities: A Person-Oriented Analysis. Journal of Youth and Adolescence, 32(4): 233
Bjarnadottir, R. (2004) Modern adolescents' leisure activities: A new field for education?. Young, 12(4): 299
Božilović, N. (2006) Identitet i značenje stila u potkulturi. Filozofija i društvo, br. 30, str. 233-250
Catherine, E.L. (1993) Youth subculture. Youth Studies Australia, 12(3), str. 31-34
Cvetičanin, P. (2007) Kulturne potrebe, navike i ukus građana Srbije i Makedonije. Niš: Odbor za građansku inicijativu
de Bruyn, E.H., Cillessen, A.H.N. (2008) Leisure activity preferences and perceived popularity in early adolescence. Journal of Leisure Research, 40(3), str. 442-457
Dragićević-Šešić, M.D. (1994) Neofolk kultura - publika i njene zvezde. u: Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Evans, W.N. (1992) Measuring peer group effects: A study of teenage behavior. Journal of Political Economy, 100(5): 966
Gunter, B.G., Moore, H.A. (1975) Youth, Leisure, and Post-Industrial Society: Implications for the Family. Family Coordinator, 24(2): 199
Halpern, R. (2005) Book Review: Examining adolescent leisure time across cultures: New Directions for Child and Adolescent Development, No. 99. Journal of Adolescent Research, 20(4): 524
Harris, J. (1996) The nurture assumption. New York: The Free Press
Hartup, W.W. (1985) Peer relations. u: Mussen P.H. [ur.] Handbook of child psychology, New York, itd: Wiley
Ilišin, V. (2002) Interesi i slobodno vrijeme mladih. u: Ilišin V., F. Radin [ur.] Mladi uoči trećeg milenija, Zagreb: Institut za društvena istraživanja
Jarić, I. (2003) Generacija R - pogled iz ugla mladih. u: Golubović Z., Spasić I., Pavićević Đ. i dr. [ur.] Politika i svakodnevni život: Srbija 1999-2002, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju / IFDT
Jarić, I. (2005) U kandžama izneverenih očekivanja. Filozofija i društvo, br. 27, str. 75-87
Marić, R. (1988) Grupe koje okuplja interesovanje za muziku. u: Joksimović S., R.Marić, A.Milić, D.Popadić i M. Vasović [ur.] Mladi i neformalne grupe. U traganju za alternativom, Beograd: Centar za idejni rad SSO Beograd
Pantić, D.J., Joksimović, S.D., Džuverović, B., Tomanović, V.M. (1981) Interesovanja mladih. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Pantić, D.J. (1981) Vrednosne orijentacije mladih u Srbiji. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Pantić, D.J. (1990) Promene vrednosnih orijentacija mladih u Srbiji. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
Petrović, N., Kuzmanović, B. (2009) Životni ciljevi kao činioci muzičkih preferencija srednjoškolaca. u: Empirijska istraživanja u psihologiju, Beograd: Filozofski fakultet
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu (2007) Korišćenje slobodnog vremena mladih u AP Vojvodini. Novi Sad
Popadić, D. (1988) Bliže određenje neformalnih grupa. u: Joksimović S., R.Marić, A.Milić, D.Popadić, M. Vasović [ur.] Mladi i neformalne grupe - u traganju za alternativom, Beograd: Centar za idejni rad SSO
Popadić, D.B. (1990) Učeničke preferencije načina života. u: Havelka Nenad i dr. [ur.] Obrazovna i razvojna postignuća učenika na kraju osnovnog školovanja, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, str. 235-259
Prica, I. (1991) Omladinska potkultura u Beogradu - simbolička praksa. Beograd: Etnografski institut SANU
Stanojević, D. (2007) Od potkulture do scene i plemena - postbirmingemski pristupi u analizama odnosa omladine, muzike i stila. Sociologija, vol. 49, br. 3, str. 263-282
Sussman, S., Dent, C.W., Stacy, A.W., Burciaga, C., Raynor, A., Turner, G.E., Charlin, V., Craig, S., Hansen, W.B., Burton, D. (1990) Peer-group association and adolescent tobacco use. J Abnorm Psychol, 99(4): 349-52
Sussman, S., Pokhrel, P., Ashmore, R.D., Brown, B. (2007) Adolescent peer group identification and characteristics: A review of the literature. Addictive Behaviors, 32(8): 1602
Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (1983) Using multivariate statistics. New York, itd: Harper and Row
Wyn, J., White, R. (1997) Rethinking youth. Australia: Allen & Unwin
Zeijl, E., te Poel, Y., du Bois-Reymond, M., Ravelsloot, J., Meulman, J.J. (2000) The role of parents and peers in the leisure activities of young adolescents. Journal of Leisure Research, vol. 32, br. 3, str. 281-302
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC0903247S
objavljen u SCIndeksu: 10.11.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka