Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 52, br. 1, str. 23-40
Identiteti i porodične vrednosne orijentacije na Balkanu
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresabosna@filfak.ni.ac.rs, danig@filfak.ni.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149014D: Kultura mira, identiteti i međuetnički odnosi u Srbiji i na Balkanu u procesu evrointegracije

Ključne reči: identitet; dinamika identiteta; porodični vrednosni obrasci; rodni odnosi; Balkan
Sažetak
Čovek savremenog doba je po Gidensu (Anthony Giddens) 'sluđen' ponudom mogućih identiteta koji se svakodnevno umnožavaju. U tranzicionom periodu u kome se nalaze balkanske zemlje odvija se dinamika tradicionalnih i novih identiteta. Tradicionalni identiteti se menjaju pod pritiskom ponude novih, ali se javlja i svojevrstan otpor mogućim promenama. Namera autorki je da u ovom radu prikažu komparativnu analizu identifikacije i identiteta u Srbiji, Bugarskoj i Makedoniji, na osnovu nalaza izvedenog empirijskog istraživanja. Utvrđivanjem sličnosti i razlika dinamike identiteta biće moguće ponuditi objašnjenje identitetskih trendova u ovim balkanskim zemljama. U okviru posebne istraživačke relacije ispituju se porodične vrednosne orijentacije kao kulturni referentni okviri konstrukcije identiteta. Njihova analitička dekonstrukcija vrši se kroz prizmu relativno strukturiranih rodnih odnosa i 'priželjkivanja' određenog porodičnog vrednosnog obrasca.
Reference
Bauman, Z.V. (1996) From pilgrim to tourist - or a short history of identity. u: Hall Stuart, Paul du Gay [ur.] Questions of Cultural Identity, London: Routledge
Blagojević, M. (2007) Promena vrednosti i rodni režimi u zemljama u 'tranziciji' komparativna perspektiva. u: Petrušić N. [ur.] Putevi ostvarivanja rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti - od ideje do prakse, Beograd: Savet za ravnopravnost polova Vlade Republike Srbije
Castells, M. (2002) Moć identiteta. Zagreb: Golden marketing
Gidens, E. (2003) Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet
Golubović, Z.T. (1981) Porodica kao ljudska zajednica - alternativa autoritarnom shvatanju porodice kao sistema prilagođenog ponašanja. Zagreb: Naprijed
Hall, S. (1992) The question of cultural identity. u: Hall S., D.Held i T.McGrew [ur.] Modernity and its futures, Cambridge, itd: Polity Press
Lefevr, A. (1988) Kritika svakidašnjeg života. Zagreb: Naprijed
Milić, A. (2001) Sociologija porodice - kritika i izazovi. Beograd: Čigoja
Noris, D. (2002) Balkanski mit - pitanja identiteta i modernosti. Beograd: Geopoetika
Pantić, D. (2003) Budućnost tranzicije u Srbiji zavisno od promena vrednosti. u: Promena vrednosti i tranzicija u Srbiji: pogled u budućnost - okrugli sto, Beograd: Fridrih Ebert Stiftung, Institut društvenih nauka, http://ekonomskapi.edu.zu/download/tranzicija
Stojković, B.V. (1993) Evropski kulturni identitet. Beograd, itd: Prosveta
Woodward, K. (2000) Questioning identity gender, class, nation. London - New York: Routledge
Zaharijevski, D., Božilović, N., Gavrilović, D., Stevanović, B., Miljković, S. (2006) Identiteti u Srbiji i na Balkanu u procesima evrointegracije. u: Mitrović Lj., i dr. [ur.] Kultura mira i geokultura razvoja Balkana, Niš: Institut za sociologiju
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC1001023S
objavljen u SCIndeksu: 21.04.2010.

Povezani članci

Teme (2011)
Psihosocijalna značenja granica
Gavrilović Danijela, i dr.

Kultura (2011)
Prećutkivanje, opstrukcija, marginalizacija - prepreke na putu ženskog ekspertskog delovanja
Torlak Nada

Sociološki pregled (2004)
Porodica u tranziciji
Tripković Gordana D.

prikaži sve [157]