Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 52, br. 2, str. 113-126
Tradicija i modernizacija - evropske perspektive kulture na Balkanu
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Srbija

e-adresabonicult@medianis.net
Sažetak
U kulturi današnjeg Balkana prepliću se naslage istorijskog nasleđa i moderne tendencije. Evrointegracija Balkana nalazi se pred brojnim izazovima. Na jednoj strani, budi se takozvani evrooptimizam, a, na drugoj, kod naroda jačaju strahovi od gubljenja kulturnog i nacionalnog identiteta. Da li je moguće integrisati društva Balkana u Evropsku uniju, a zadržati osobenosti kulturne tradicije naroda sa ovih prostora? Odgovor na ovo pitanje zahteva kompleksnu i multidisciplinarnu analizu, naročito kada je reč o savremenom srpskom društvu. Na putu modernizacije stoje organizovane konzervativne snage. One sputavaju svaku modernu invenciju i kreativnu inicijativu, koje dolaze iz takozvane Druge Srbije. Autor u ovome članku vrši kulturnosociološku analizu ove problematike, služeći se, naročito kada je Srbija u pitanju, i nekim rezultatima višegodišnjeg empirijskog istraživanja u okviru jednog projekta rađenog u organizaciji Centra za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu.
Reference
Berger, P., Kelner, H. (1991) Sociologija u novom ključu. Niš: Gradina
Božović, R. (2002) Dominacija i otpor. Beograd: Čigoja štampa
Božović, R. (2006) Leksikon kulturologije. Beograd: Agencija 'Mitić'
Čolović, I.M. (1984) Divlja književnost - etnolingvističko proučavanje paraliterature. Beograd: Nolit
Đerić, G. (2006) Evropsko-prosvetiteljski i nacional-romantičarski izvori kulturnog pamćenja - refleksije u savremenim društvenim raspravama. Filozofija i društvo, br. 30, str. 77-88
Fukujama, F. (1997) Sudar kultura - poverenje, društvene vrline i stvaranje prosperiteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Gidens, E. (2005) Odbegli svet. Beograd: Stubovi kulture
Gluščević, Z. (1990) Život u ružičastom - antologija svakidašnjeg kiča. Beograd: Prosveta
Golubović, Z.T. (2003) Izazovi demokratije u savremenom svetu. Požarevac: Centar za kulturu, Edicija Braničevo
Habermas, J. (1979) Communication and the evolution of society. London: Heinemann
Jovanović, S. (2005) Kulturni obrazac. Beograd: Stubovi kulture
Koković, D. (2005) Pukotine kulture. Novi Sad: Prometej
Konstantinović, R. (1981) Filosofija palanke. Beograd: Nolit
Malešević, K. (2006) Kuda dalje: Srbija između evropeizacije i retradicionalizacije. Danas, Beograd, 13-14. jul
Marks, K., Engels, F. (1976) O književnosti i umetnosti. Beograd: Rad
Mos, M. (1982) Sociologija i antropologija. Beograd: Prosveta
Naumović, S.P. (1994) Upotreba tradicije - politička tranzicija i promena odnosa prema nacionalnim vrednostima u Srbiji 1987-1990. u: Prošić Dvornić Mirjana [ur.] Kulture u tranziciji (Cultures in transition), Beograd: Plato, str. 95-119
Sapir, E. (1984) Ogledi iz kulturne antropologije. Beograd: Prosveta
Skouteri-Didaskalou, E. (1994) Tradicija tradicije od svakodnevnog do naučnog diskursa - rasprava o savremenoj grčkoj ideologiji u procesu razvoja. u: Prošić-Dvornić M. [ur.] Kulture u tranziciji, Beograd: PlatΩ
Tylor, E.B. (1881) Anthropology: An introduction to the study of man and civilization. New York: Appleton
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC1002113B
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka