Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 53, br. 1, str. 21-42
Promovisanje društveno odgovornog poslovanja preduzeća u Srbiji
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresamaja.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Ključne reči: menadžment; društvena odgovornost preduzeća; socijalni programi
Sažetak
Preduzeća su deo društva u kome funkcionišu zato, pored ostvarenja ekonomskih ciljeva, moraju voditi računa o uticaju koji vrše na društvo i prirodnu sredinu, tj. potrebno je da organizuju svoje poslovanje na društveno prihvatljiv način. Društveno odgovorno poslovanje podrazumeva da se svi poslovi u preduzeću izvršavaju, uz poštovanje ekonomskih, zakonskih i etičkih principa. U Srbiji, relativno mali broj preduzeća svoje ekonomske ciljeve proširuje socio-ekološkim i uključuje se u rešavanje društvenih problema. Kao posledica toga, javlja se veliki broj društvenih problema koji se povratno negativno odražavaju na poslovanje preduzeća. Da bi se ovi problemi rešili potrebno je da država bude mnogo aktivnija i da preduzeća vode računa o uticaju svog poslovanja na društvo. U ovom radu će biti objašnjene mere koje mogu podstaći društveno odgovorno poslovanje preduzeća u Srbiji. Cilj rada je da se, koristeći iskustvo i dobru poslovnu praksu razvijenih evropskih zemalja, u Srbiji pokrene i razvija društveno odgovorno poslovanje koje će sprečiti širenje određenih društvenih problema (kao što su korupcija, siromaštvo, nasilje, različiti vidovi uznemiravanja i sl.).
Reference
*** (2009) A guide to CSR in Europe: Country insights by CSR Europes national partner organizations. Brussels: CSR Europe
Ackerman, R., Bauer, A. (1976) Corporate social responsiveness: The modern dillema. Reston: Reston Publishing
Carroll, A.B. (1991) The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, vol. 34, br. 4, str. 39-48
Carroll, A.B. (1996) Business and society: Ethics and stakeholder management. Cincinnati, OH: South-Western Publishing
Commission Of The European Communities (2001) Green Paper on Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. COM, 366 final, http://europa.eu/legislation _summaries/ employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/n26039_en. htm
Cooper, S. (2000) Shareholder Wealth or Societal Welfar: A Stakeholder perspective. New York: John Wiley & Sons
Davis, K. (1967) Understanding the social responsibility puzzle. Business Horizons, 10(4): 45-50
Dentchev, N., Heene, A. (2003) Toward stakeholder responsibility and stakeholder motivation: Systemic and holistic perspectives on corporate sustainability. Journal of Management Studies, Vol. 34, No. 1: 75-98
Epstein, E. (1987) The corporate social policy process: Beyond business ethics, corporate social responsibility and corporate social responsiveness. California Management Review, Vol. 29, no. 4
Figar, N. (2010) Društvena odgovornost preduzeća - od neprihvatanja do integrisanja u poslovnu strategiju. Teme, vol. 34, br. 2, str. 569-584
Figar, N. (2010) Društveno odgovorno poslovanje i kriza. Poslovna politika, vol. 39, br. 7-8, str. 29-37
Hajiyev, E. (2008) Baseline study on corporate social responsibility practices in the western Balkans. UNDP Bratislava Regional Center, projekat u realizaciji, http://europeandcis.undp.org
Kaličanin, Đ.M. (2005) Formulisanje i primena strategija stvaranja vrednosti. Beograd: Ekonomski fakultet, Doktorska disertacija
Kotler, F., Li, N. (2007) Korporativna društvena odgovornost - učiniti najviše za svoju kompaniju i za izabrani društveni cilj. Beograd: Hesperia, Edicija Best practices
Kotler, P., Roberto, N., Lee, N. (2008) Socijalni marketing - kako poboljšati kvalitet života. Beograd: Clio
Lončar, D., Rajić, V. (2008) Merenje i značaj rejtinga korporativne socijalne odgovornosti. u: SYMORG, Zbornik radova, www.symorg2008.fon.rs/radovi/arhiva-radova.php
Marinović, N., Damnjanović, S. (2009) Izveštaj baze dobre prakse društveno odgovornog poslovanja - analiza i preporuke. Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, Tim potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva
Marinović, N. (2007) Društvena odgovornost preduzeća u Srbiji, trenutno stanje i moguće postojeće inicijative. www.unido.org/fileadmin/import/CSRuSrbiji
Mazurkiewicz, P. (2007) Business perspectives about corporate social responsibility, attitudes and practice in Serbia and Montenegro. http://siteresources.worldbank.org/EXTDEVCOMMENG/Resources/CSRinSerbiaandMontenegro.pdf
Porter, M., Kramer, M. (2006) Strategy and society: Link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, Vol 84 Issue 12, December, pp. 78-92
Porter, M.E., Kramer, M.R. (2002) The competitive advantage of corporate philanthropy. Harvard Business Review, 80/12; 56-68
Post, J., Lawrance, A., Weber, J. (2002) Business and Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics. Boston: McGraw-Hill Irwin
Predić, B., Stefanović, S., Ivanović-Đukić, M. (2009) Strategija društvene odgovornosti preduzeća. Teme, vol. 33, br. 4, str. 1501-1516
Predić, B.B., Ivanović-Đukić, M. (2007) Značaj društvene odgovornosti preduzeća. u: 'Izazovi ekonomske nauke i prakse u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji', Zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma, Niš: Ekonomski fakultet
Sethi, S.P. (1975) Dimensions of corporate social responsibility. California Management Review, N0 3, vol. 17, str. 58-64
Stoner, D.F., Friman, E.R. (2000) Menadžment. Beograd: Želnid
Thompson, A., Strickland, A.Jr. I., Gamble, J.A., John, E. (2008) Strateški menadžmentu u potrazi za konkurentnošću. Zagreb: Mate
Welford, R. (2007) Corporate social responsibility in Europe and Asia: Critical elements and Best practice. Journal of Corporate Citizenship, Spring, str.31-47.www.coca-cola.rs
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2298/SOC1101021I
objavljen u SCIndeksu: 19.04.2011.

Povezani članci