Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 55, br. 3, str. 188-196
Zaposleni u zdravstvu u transformaciji zdravstvenog menadžmenta
aUniverzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, Klinika za bolesti zuba i endodonciju
bInstitut za zaštitu zdravlja Srbije 'dr Milan Jovanović-Batut', Beograd

e-adresamima_gajic@batut.org.yu
Ključne reči: menadžment; zaposleni u zdravstvu; transformacija; zdravstvo
Sažetak
Uvod: Značaj proučavanja menadžmenta u jednom od najkompleksnijih i najosetljivijih ljudskih delatnosti kao što je zdravstvo od izuzetne je važnosti za budućnost pružanja kvalitetne i efikasne, svakom dostupne zdravstvene zaštite. Važnost proučavanja ove problematike bitna je ne samo sa gledišta naučne teorije o menadžmentu, već, pre svega, radi donošenja strateški važnih odluka za dalje funkcionisanje i razvoj novog, reformisanog zdravstvenog sistema u kome zaposleni u zdravstvu imaju novu, mnogo kompleksniju ulogu. Cilj rada je bio da se jasnije prouči, opiše i sagleda uloga zaposlenih u zdravstvu u transformaciji zdravstvenog menadžmenta. Materijal i metod: Prilikom istraživanja ove teme materijal za rad je bila strana i domaća literatura, obrađena korišćenjem Analitičkih metoda, a koristio se i Metod posmatranja , kao i Komparativne metode. Zaključak: Uloga zaposlenih u zdravstvu u transformaciji zdravstvenog menadžmenta je izuzetno kompleksna i važna. Bez temeljne transformacije dosadašnje prakse rukovođenja u zdravstvu i bez značajnih promena, kako u strukturi, tako i u radu svih zaposlenih u zdravstvenim službama, bilo da se radi o medicinskom ili ne medicinskom osoblju, neće biti ni poboljšanja u zdravstvenom sistemu u celini.
Reference
Bjegović, V. (2006) Strateški pristup uslugama u zdravstvu - iskustva i preporuke EU. u: Seminar 'Menadžment u zdravstvu', Beograd: Institut za menadžment, FON, str. 1
Brueckner, G. (2006) NHA final report in Serbia. March
Draker, P.F. (2003) Moj pogled na menadžment - ideje koje su unapredile menadžment. Novi Sad: Adizes, izbor iz dela o menadžmentu Pitera Drucker-a
Mašić, B.M. (2001) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet Braća Karić - BK Institut
Meslin, E.M., Lemieux-Charles, L., Wortley, J.T. (1997) An ethics framework for assisting clinician-managers in resource allocation decision making. Hosp Health Serv Adm, 42(1): 33-48
Mills, I. (1986) Management for clinicians. London
Shortell, M.S., Kaluzny, A.D. (1999) Health care management: Organization design and behavior. Thomson Delman Learning, Dec 30
Simić, S., Šaulić, A., Grozdanov, J. (2003) Bolje zdravlje za sve u trećem milenijumu. Beograd: Ministarstvo za zdravlje Republike Srbije
White, T. (1993) Management for clinicians. London: Edward Arnold
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: članak
DOI: 10.2298/SGS0803188T
objavljen u SCIndeksu: 20.10.2008.

Povezani članci