Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2003, br. 1, str. 25-39
Kultura mira - jedan pogled
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet, Pale, Republika Srpska, BiH
Sažetak
Savremeni svet se suočava sa nizom kako lokalnih tako i globalnih problema od kojih su neki od vitalnog značaja za čovečanstvo u celini. Takva je i problematika mira. Otuda značaj istraživanja mira kao i svih teoloških filozofskih i naučnih promišljanja i koncepcija mira. Staje mir i kako ga istinski i trajno uspostaviti, centralna su pitanja sa kojima se susreću projekti ove vrste. Mir se ne može svesti na stanje odsustva rata, on podrazumeva mnogo više. To je razlog neophodnosti interdisciplinarnog i multi-disciplinarnog pristupa u njegovom istraživanju. Nezavisno kojom se metodološkom i epistemološkom putanjom kretali u proučavanju mira, da li polazili od pojedinca i neophodnosti izmene njegovih unutrašnjih suštinskih svojstava i očekivali da će se ova izmena transponovati i na društvenu stvarnost, ili obratni smer vrednovali kao ispravniji, kultura mira biva stožerom kako teorijskih koncepcija mira tako i neposrednih očekivanja svih onih koji nisu izgubili nadu u njegovu izvesnost.
Reference
Aćimović, L. (1971) O istraživanju mira - uvodna razmatranja. Međunarodni problemi, br. 4, str. 10
Bogdanović, M.I. (1996) Pitanja metoda. u: Turza Karel [ur.] Čemu još sociologija? - zbornik razgovora sa beogradskim sociolozima, prethodno emitovanih na III programu Radio Beograda, Beograd: Gutenbergova galaksija, str. 126
Galtung, J. (1987) Social cosmology and the concept of peace, chair in conflict and peace research. Oslo: University of Oslo, Septembar, Alfaz del Pi
Galtung, J. (1981) The true worlds: A transnational perspective. New York, itd: Free Press
Gubanja, P.B. (1987) Mir kao znanje. Bagdala, br. 333-339, str. 14
Jevtić, M.S. (1989) Savremeni džihad kao rat. Beograd: Nova knjiga
Kalezić, D.M. (1994) Hrišćanstvo i mir. Teološki pogledi, Beograd, br. 1-4, str. 65
Kanazir, D. (1997) Predgovor. u: Major F. [ur.] UNESKO - Ideal i akcija, Beograd
Kant, I. (1995) Večni mir - filozofski nacrt. Beograd: Gutenbergova galaksija
Kolaković, J. (1981) Historija novovjekovnih političkih teorija - od XV stoljeća do 1848. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Krivokapić, B., Skarpula, K., Naukler, E. (2001) Alandska ostrva - primer uspešne autonomije. Beograd: Institut za etničke odnose
Ling, T. (1992) Istorija religije Istoka i Zapada. Beograd: Srpska književna zadruga
Major, F. (1997) UNESKO - ideal i akcija. Beograd: Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Srbije
Milojević, M. (1986) Doprinos filizofiji mira. APF, 1-3/ str. 131
Mils, R. (1966) Znanje i moć. Beograd: Vuk Karadžić
Mils, R. (1998) Elita vlasti. Beograd, itd: Kultura
Mitrović, T. (2000) Borci nenasilja - Mahatma Gandi i Martin Luter King Jr. u: Uvod u mirovne studije, Beograd, str. 189
Moreno, J.L. (1962) Osnovi sociometrije. Beograd: Savremena škola
Nikolić, Z. (1998) Američka elita vlasti - shvatanje S. R. Milsa. Beograd: Udruženje Nauka i društvo Srbije
Pavle, apostol Poslanica Rimljanima. u: Novi zavet, 4, 5 - Mir s Bogom i nada na spasenje - 5a
Pečujlić, M. (1985) Rat i mir. Socijalizam u svetu, br. 47-48, str. 72
Platon (1966) Država. Beograd: Kultura
RNUD (1966) Svetski izveštaj o ljudskom razvoju. Paris: Economica, str. 14-15, (prema: Major F., UNESKO - ideal i akcija, 1997, Beograd)
Rotter, L. (1931) Međunarodna saradnja i mir u svijetlu sociologije. Mjesečnik, br. 6-7/ str. 244-249
Simić, D. (1993) Pozitivan mir - shvatanja Johana Galtunga. Beograd: Institut za evropske studije
Šipić, J. (1987) Mir i humanizam. Sombor
Tekeshi, I. (1969) Beyond the traditional concept of peace in different cultures. Journal of Peace Research, str. 134
Zimel, G. (1969) Elementi motivisanog saznanja - vernost i zahvalnost. u: Parsons Talkot, Edvard Šils, Kaspar Negel, Džes Pits [ur.] Teorije o društvu - osnovi savremene sociološke teorije, Beograd, str. 752
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Vojno delo (2015)
Analiza rešavanja društvenih konflikata u zemljama zapadne Evrope i Balkana
Potparić Veljko, i dr.

FU: Work&Liv Env Protect (2005)
Ekohumanistička orijentacija tehničkog obrazovanja i etika inženjera
Nikolić Vesna, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
O osnovama i karakteru političke obligacije građana
Stanovčić Vojislav

prikaži sve [128]