Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, br. 1-2, str. 277-298
Pojam, elementi i karakteristike međunarodnog krivičnog dela
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Sažetak
U radu se analizira osnovni pojam, elementi i karakteristike osnovnog instituta opšteg dela najmlađe grane kaznenog prava - međunarodnog krivičnog prava koje je konačno uspostavljeno stupanjem na snagu Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda u Hagu sredinom 2002. godine. Ovim Statutom se određuju pojam i elementi međunarodnog krivičnog dela, sistem krivičnih sankcija, kao i osnovi za utvrđivanje krivične odgovornosti i kažnjivosti učinilaca ovih dela. Centralni pojam ove grane prava svakako je međunarodno krivično delo. Upravo analizi pojma i njegovih opštih i posebnih elemenata karakteristikama radnje izvršenja, objekta i subjekta ovog dela, stadijuma u njegovom izvršenju odnosno oblika saučesništva posvećen je ovaj rad.
Reference
Applemen, J. (1954) Military tribunals and international crimes. Indianapolis
Ashworth, A. (1999) Principles of criminal law. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Bassiouni, C.M. (1992) Crimes against humanity in international criminal law. Dordrecht
Bassiouni, M.C., Manikas, P. (1996) The law of the international criminal tribunal for the former Yugoslavia. New York
Brownlie, I. (2002) Basic documents in international law. Oxford
Cassese, A. (2001) International law. Oxford: Oxford University Press
Conte, P. (2003) Droit pénal spécial. Paris: Litec
Crawford, J. (2002) The international law commission's articles on state responsibility: Introduction, text and commentaries. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Dinsteind, Y., Tabory, M. (1996) War crimes in international law. Dordecht
Đurđić, V.D., Jovašević, D. (2003) Međunarodno krivično pravo. Beograd: Nomos
Evans, M. (2001) Statutes on International law. Oxford, Documents
Huet, A., Koering-Joulin, R. (2001) Droit pénal international. Paris: Presses universitaires de France / PUF
Josipović, I. (2001) Haško inplementacijsko kazneno pravo. Zagreb
Josipović, I., Krapac, D., Novoselac, P. (2001) Stalni međunarodni krivični sud. Zagreb
Jovanović, L.S., Jovašević, D. (2002) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Jovašević, D. (2002) Leksikon krivičnog prava. Beograd: Službeni list SRJ
Jovašević, D. (2002) Komentar Krivičnog zakona SRJ. Beograd: Službeni glasnik
Jugoslovenski crveni krst (1999) Izvori međunarodnog humanitarnog prava. Beograd
Kambovski, V. (1998) Međunarodno kazneno pravo. Skopje
Kittichaisaree, K. (2001) International criminal law. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Klotter, J.C., Edwards, T.D. (1998) Criminal law. Cincinnati: Anderson publishing
Moir, L. (2003) The law of internal armed conflict. Cambridge
Provost, R. (2003) International human rights and humanitarian law. Cambridge
Radulović, D. (1999) Međunarodno krivično pravo. Podgorica: Kulturno-prosvjetna zajednica
Stojanović, Z.P. (2000) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z.P. (2002) Međunarodno krivično pravo. Beograd
Than, C., Shorts, E. (2003) International criminal law and human rights. London: Sweet-Maxwell
Wingaert, V.C. (2001) International criminal law. Hague-London-Boston: Kluwer
Wyngaert, D.J. (1996) International criminal law and procedure. Aldershot
Zlatarić, B. (1979) Rasprostranjenost represivne vlasti države. u: Međunarodno krivično pravo, Zagreb, Prva knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka