Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, br. 1-2, str. 62-83
Komunitarno pravo konkurencije
Institut za uporedno pravo, Beograd
Sažetak
Slobodno i jedinstveno tržište predstavlja osnov koncepta Evropske unije Preduslov da bi tržište moglo da funkcioniše kao slobodno i jedinstveno predstavlja postojanje zdrave i fer konkurencije. Komunitarno pravo konkurencije uređuje bazična pitanja funkcionisanja konkurencije na zajedničkom odnosno jedinstvenom tržištu Unije. Komunitarno pravo konkurencije, kao deo prava Evropske unije kojim se uređuju odnosi konkurencije na jedinstvenom (zajedničkom) tržištu Unije, obuhvata nekoliko celina u zavisnosti od toga na koji se način ugrožava sloboda konkurencije na jedinstvenom evropskom tržištu.Te celine predstavljaju restriktivna praksa i karteli, zloupotreba dominantnog položaja na tržištu i nadzor nad stvaranjem integracija, državna pomoć (subvencije), kao i državni monopoli. Načelno, komunitarno pravo konkurencije je veoma strogo, mada je načelna strogost ublažena velikim brojem predviđenih izuzetaka. U radu se analiziraju specifičnosti komunitarnog prava konkurencije, kako po osnovnim oblastima tako i po pravnim izvorima. Najznačajniji izvor komunitarnog prava konkurencije predstavlja Ugovor o osnivanju. Pored njegovih članova, koji predstavljaju temelj za uređenje svih najvažnijih pitanja konkurencije značajan pravni izvor u ovoj materiji predstavlja i sekundarno zakonodavstvo koje stvaraju organi Unije na osnovu ovlašćenja koje sadrži Ugovor o osnivanju.
Reference
Blume, M. (1976) A survey of Antitrust Law in European Economic Community. Santa Clara Law Review, br. 3, str. 544
Korah, V. (1975) Competition law of Britain and the Common Market. London-New York
Spasić, I. (1997) Oblici nedozvoljenog (restriktivnog) ponašanja preduzeća sa stanovišta prava konkurencije EU. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 83, br. 2, str. 199-216
von Quitzow, C.M. (2001) State mesures distorting free competition in the EC. The Hague-London-New York
Vukadinović, R.D. (1996) Pravo Evropske unije. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.

Povezani članci