Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, br. 2, str. 71-84
E-mail kao dokazno sredstvo u uporednom pravu
aInstitut za uporedno pravo, Beograd
bUdruženje pravnika za demokratiju, Beograd
Ključne reči: e-mail; dokazi; elektronski dokazi; legislativa; sudski slučajevi
Sažetak
Elektronska pošta, odnosno 'e-mail' sve se češće upotrebljava kao dokazno sredstvo u sudskim slučajevima. U ovom članku se razmatraju pitanja vezana za upotrebu elektronske pošte kao dokaznog sredstva. U prvom delu članka objašnjavaju se opšta pitanja u vezi sa dokazima. U drugom delu članka centralno pitanje koje se razmatra je pitanje najbolje prakse u legislativi sudskim slučajevima i pravnoj doktrini, a u vezi korišćenja elektronske pošte kao dokaznog sredstva. Ovaj članak proistekao je iz analize sudskih slučajeva u kojima je elektronska pošta korišćena kao dokazno sredstvo, i slučajeva u kojima su korišćena slična dokazna sredstva kao što je elektronska pošta. U zaključku ovog članka sugeriše se da je svrha i stil komunikacije elektronskom poštom u najmanju ruku uobičajena kao i svaki drugi tip pisane komunikacije i elektronska pošta je bez ikakve sumnje u mnogim slučajevima pouzdano dokazno sredstvo.
Reference
*** (2006) Zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije. Službeni glasnik R. Srbije, broj 46
*** (2004) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik R. Srbije, broj 125
*** (1997) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni list SRJ, broj 33
Banović, B. (2006) Elektronski dokazi. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 44, br. 3, str. 223-232
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 26.08.2009.

Povezani članci

Nauka bezbednost policija (2007)
Aktuelni problemi suzbijanja kompjuterskog kriminala
Milošević Milan

Bezbednost, Beograd (2011)
Falsifikovanje platnih kartica kao pojavni oblik kompjuterskog kriminaliteta
Janković Siniša

Zb Pravnog fak Novi Sad (2009)
Elektronski zapisi kao dokazi u krivičnom postupku
Pisarić Milana