Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, br. 3, str. 103-135
NATO - paradigma integracija i garant mira i bezbednosti (Aspera beLLa sILent: reDIIt bona gratIa paCIs; O sI parta foret seMper In orbe qVIes!)
Džavni univerzitet u Novom Pazaru
Ključne reči: NATO; nacionalna bezbednost; zajedničko finansiranje; proširenje članstva
Sažetak
Pred vama je rad čiji je cilj sagledavanje suštine Severnoatlantske alijanse-NATO (North Atlantic Treaty Organization), koja od završetka Drugog svetskog rata ili tačnije od svog osnivanja, ulaže ogromne napore, da Evropi i drugim zemljama sveta obezbedi dugotrajan mir, političku stabilnost, kolektivnu odbranu i zaštitu, visok stepen demokratije i nacionalnu bezbednost. NATO je svojim spoljašnjim uticajem i interventnom snagom, dramatično izmenila evropski politički pejsaž i ideju nacionalne bezbednosti koja je dugo bila tradicionalni oslonac međunarodnih odnosa. Ona iz dana u dan potvrđuje, da se razvija u 'oružani OEBS', da je sposobna da izvršava definisane aranžmane poznate kao Petersberg zadaci ('Petersberg tasks'), i da je spremna da svoja vojna sredstva stavi na raspolaganje operacijama koje predvode SAD i Evropska unija. Kada je osnivana niko nije pomišljao, da će njene strateške dimenzije (naročito proširenje), u velikoj meri diktirati događaji na Balkanu, što se nažalost, ipak dogodilo. NATO proširenje podrazumeva ispunjavanje odgovarajućih uslova, pre svega postojanje stabilne ekonomije i političke situacije, uključujući i poznate 'Peery' kriterijume, za uvođenje demokratske kontrole oružanih snaga. Izvesno je da će NATO jednog dana prestati da se širi, a one zemlje koje žele da joj se priključe, moraju znati da proces proširenja nije linearan, da je složen ni dugotrajan i ne odvija se po automatizmu. Pomenuti uslovi koji su istovremeno složeni strateški ciljevi, ne mogu se ispuniti sami od sebe i zato svaka zemlja-članica mora usmeriti sve svoje snage (finansijske, personalne, tehničkotehnološke) i pronaći način da se obezbedi njihova realizacija. Što se budžetskih izdvajanja za potrebe zajedničkog finansiranja NATO aktivnosti tiče, zaključak je da su ona, naročito u periodu Hladnog rata dostigla maksimum, da bi krajem XX i početkom XXI veka usledio njihov strmoglavi pad. Finansiranje aktivnosti ne predstavlja apsolutnu zaštitu od političke nestabilnosti, naprotiv, nju obezbeđuju reforme koje su uslov članstva u NATO i vrednosni sistem koji to učlanjenje donosi. Najveći vrednosni sistem NATO je izgradnja demokratije, čija su najpouzdanija podrška međunarodni mir i stabilnost, što je svojevremeno bio signal američkom Kongresu da počne da veruje u Evropu kao u pouzdanog vojnog saveznika i jakog trgovinskog partnera i da svesrdnom podrškom ubrza evoluciju NATO koja je kulminirala padom Berlinskog zida i raspadom latentne opasnosti, zvane SSSR.
Reference
*** (2004) Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja, IFRS. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
*** (2001) NATO Handbook. Brisel: NATO Office of information and Press
Avramov, S., Kreća, M. (2006) Međunarodno javno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Azdejković, P. (2008) Srbija i NATO - tražeći put na Zapad. NIN, 12 aprila
Biočnin, R., Totić, I., Kostić, M. (2010) Rizici i eko-bezbednost u postmodernom ambijentu, misterija o osiromašenom uranu i NATO projektilima. u: Zbornik radova, Eko-DNUP, Novi Pazar, str. 109-124
Brkić, L. (2009) Ekonomija i bezbednost, Troškovi pripreme integracije u NATO-slučaj Hrvatske. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose
Centralna banka Crne Gore - Sektor za istraživanja i statistiku (2007) Analiza finansijskog tržišta u Crnoj Gori - osiguranje u Sloveniji i Hrvatskoj (podaci o BDP i per capita). Podgorica, Radna srtategija br. 10
Dašić, D.Đ. (2003) Diplomatija - ekonomska multilaterala i bilaterala. Beograd: Braća Karić - Multidisciplinarni centar za podsticanje integracionih procesa i harmonizaciju prava
David, B. (2004) Audretsch, economic growth and national security: The view from Europe. Indiana University
Donald, D. (2002) Pregled unapred - bezbednosni izazovi na Balkanu do 2010. godine. u: Bezbednost na Balkanu posmatrana iz aneričkog ugla, New York: East West Instiute - Ženevski centar za demokratiju i kontrolu oružanih snaga
Gallis, P., Belkin, P., Ek, C., Kim, J., Nichol, J., Woehrel, S. (2008) CRS report for congress: Enlargement issues at NATOs summit. Bucharest, Mar., 12
Hadžović, D. (2009) Ekonomija i bezbednost - uticaj NATO na lokalnu ekonomijuslučaj BiH. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose
Hrustić, H. (2005) Javne finansije. Novi Sad: Fakultet za uslužni biznis
Ilić-Popov, G. (2009) Poresko pravo Evropske unije. Beograd: Službeni glasnik
Jovićević, P., Tepavac, R., Milojević, I. (2008) Strukturno i dinamičko obuhvatanje budžetskih rashoda za finansiranje odbrane u evropskim člancima severnoatlantskog saveza. Vojno delo, vol. 60, br. 1, str. 197-209
Karaulac, T. (2009) Ekonomija i bezbednost - rizik zemlje, strane direktne investicije i NATO. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose, 59-90
Milojević, D. (2006) Revizija finansijskih izveštaja. Beograd: Univerzitet 'Braća Karič' - Fakultet za trgovinu i bankarstvo
Organization for Economic Cooperation and Development (2001) OECD Tax Policy Studies, Tax and The Economy, A Comparative Assessment of OECD Countries. Paris, br. 6
Pantelić, M., Golubović, D., Jugović, Z. (2010) Rizici i eko-bezbednost u postmodernom ambijentu, Skrivena istina o raku (kanceru). u: 'Eko-DNUP' 2010', Novi Pazar, Zbornik radova, str. 337-345
Popović, D. Finansijsko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Raičević, B. (2008) Javne finansije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Robertson, D. (2003) Transformacija NATO. u: 'Avganistan stabilizacije i rekonstrukcije, Ženevi, govor u Ženevi 13. oktobar 2003. godine, str 1-2
Singer, P., ur. (2004) Uvod u etiku. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića
SIPRI (2005) Military expenditure as a share of GDP. u: SIPRI Yearbook
Totić, I., Marić-Krejović, S. (2010) Finansiranje zdravstvenih potreba i obračun i plaćanje zdravstvenih usluga. Medicinski glasnik Instituta za štitastu žlezdu i metabolizam 'Zlatibor', vol. 15, br. 33, str. 45-62
Vignjević-Đorđević, N., Bojović, P. (2009) Javne finansije-pravo, institucije, sistemi, politike. Smederevo: Europress
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2011.

Povezani članci

Med gl Spec bol štit Zlatibor (2010)
Finansiranje zdravstvenih potreba i obračun i plaćanje zdravstvenih usluga
Totić Ibrahim, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Oporezivanje dohotka od investicija u državama-članicama Evropske unije
Tasić Danica

Kultura (2010)
Etika medija u obrazovnom sistemu
Dragićević-Šešić Milena, i dr.

prikaži sve [48]