Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 1, str. 109-128
Međunarodno pravni napori u sprečavanju finansiranja terorizma 'prljavim novcem'
Policijska akademija, Beograd
Sažetak
Savremene terorističke organizacije i njihove aktivnosti su najčešće podržane sredstvima nelegalnog porekla, koja su neretko proistekla iz kriminalnih aktivnosti. Osim toga, u manjem obimu se finansiraju i sredstvima čije je poreklo legalno - terorizam 'sponzorisan' od strane legalnih subjekata (država, nevladinih organizacija, multinacionalnih kompanija, bogatih pojedinaca itd.). Istovremeno, pomenuti vidovi finansiranja terorizma mogu da budu 'neposredni', po principu 'pare u ruke', što organima bezbednosti ne stvara naročite mogućnosti otkrivanja finansijskih transakcija i 'posredni', kada se 'prljavi' (nelegalni) novac 'pere' (legalizuje) i dostavlja posredstvom legalnih finansijskih tokova. Situaciju dodatno usložava činjenica da se većina zakonskih određenja pranja novca odnosi na legalizaciju protivpravno stečene imovinske koristi, dok su ciljevi finansiranja terorističkih aktivnosti nefinansijski, tj. politički. To državama stvara izvesne probleme u primeni mera za suprotstavljanje pranju novca radi suzbijanja finansiranja terorizma, iako su u oba slučaja načini pranja novca suštinski identični. Problem je još izraženiji zbog disharmonije nacionalnih zakonodavstava u ovoj sferi nacionalne bezbednosti. To zahteva definisanje jedinstvenih mera za suprotstavljanje pranju novca i finansiranju terorizma na međunarodnom planu.
Reference
*** (1996) Financial Action Task Force: The forty recommendations of financial action task Force on Money Laundering. Paris
*** (2004) Financial Action Task Force: The financial war on terrorism. Paris
Albanese, J.S. (2000) The causes organized crime. Journal of Contemporary Criminal Justice, Thousand Oaks
Bošković, G., Mijalković, S. (2006) Značaj oduzimanja nezakonito stečene imovinske koristi za suzbijanje organizovanog kriminaliteta. Pravna riječ - časopis za pravnu teoriju i praksu, Banja Luka, broj 7, Udruženje pravnika Republike Srpske
Bošković, G. (2005) Pranje novca. Beograd: Beosing
Brisard, J.C. (2002) Terrorism Financing: Roots and trends of Saudi terrorism financing. u: Report prepared for the President of the Security Council United Nations, New York
Giraldo, J., Trinkunas, H. (2007) Terrorism financing and state responses: A comparative perspective. Paolo Alto, CA: Stanford University Press
Hopton, D. (2004) Money laundering: A concise guide for all business. London: Glower
Hough, P. (2004) Understanding Global Security. London: Routledge
Marković, S.I. (2002) Moćniji od CIA. Beograd: Institut za političke studije
Mijalković, S. (2008) Dihotomija organizovanog kriminala i terorizma iz ugla nacionalne bezbednosti. Revija za bezbednost, 2(12): 39-45
Mijalković, S., Đinović, R. (2008) Simbioza organizovanog kriminala, terorizma i politike na Kosovu i Metohiji kao izazov i pretnja nacionalnoj i regionalnoj bezbednosti. u: Ćirić, J. [ur.] Kosmet - Gordijev čvor, Beograd: Institut za uporedno pravo, 167-192
Mijalković, S.V. (2009) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Pieth, M. (2002) Financing terrorism. Dordrecht: Klewer Academic Publishers
Reuter, P., Truman, E. (2004) Chasing dirty money: The fight against money laundering. Washington: Institute for International Economics
Schott, P.A. (2006) Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism. Washington: World Bank
Simić, D.R. (2002) Nauka o bezbednosti - savremeni pristupi bezbednosti. Beograd: Službeni list SRJ
Tanzi, V. (1996) Money laundering and the international financial system. IMF Working Paper, br. 55, 1-14
Williams, P. (1998) Transnational Criminal Organizations and International Security. u: Klare M.T., Chandrani Y. [ur.] World Security - Challenges for a New Century, New York: St. Martin's Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.05.2011.

Povezani članci