Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, br. 1, str. 115-137
Uporedni prikaz graničnih policija država nastalih raspadom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Granične policije Republike Srbije
Policijska akademija, Beograd
Ključne reči: granična policija; države bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije; nadležnost; organizacija
Sažetak
Autori teksta u radu prikazuju, organizaciju, nadležnosti i propise koje prate rad Granične policije Republike Srbije, kao i njen uporedni prikaz sa sličnim službama svih država nastalih raspadom bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, njihovim načinima rada i aktima na osnovu kojih oni sprovode svoju delatnost. Iz komparativnog prikaza graničnih službi navedenih država može se konstatovati da su organizacija, nadležnosti i procedure koje se primenjuju veoma slične, čak u nekim delovima istovetne, jer su sve države prihvatile Koncept integrisanog upravljanja granicom, kao i procedure kontrole prelaženja i obezbeđenja državne granice koje su predviđene Šengenskim kodeksom o granicama, a što je jedan od uslova za njihov ulazak u Evropsku uniju. Zbog toga sve države moraju da unificiraju svoja postupanja prilikom obezbeđenja i kontrole prelaženja državne granice. Takođe, zbog svih navedenih sličnosti u organizaciji, postupcima, propisima, treba se uzeti u razmatranje mogućnost sprovođenja zajedničke specijalističke obuke svih pripadnika graničnih policija, bivših država Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
Reference
*** (2007) Pravilnik o načinu obavljanja određenih policijskih poslova i primjeni ovlašćenja u primjeni tih poslova. Službeni list Crne Gore, br. 05
*** (2008) Strategija u oblasti migracija i azila, akcioni plan 2008-2011. Sarajevo: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvo sigurnosti, str. 22
*** (2002/2009) Zakon o državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Službeni glasnik BIH, br. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 62/2006, 85/2006, 86/2006. i 41/2009
*** (2010) Zakon o koncesijama. Službeni list SR Crne Gore, br. 20/30, 22/31, i 72/31
*** (1991/1996) Zakon o nadzoru državne granice. Službeni vesnik na Republika Makedonija, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96
*** (2005) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, broj 101
*** (1996/1998) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Crne Gore, br. 59/96 i 25/98
*** (2009) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni list Republike Crne Gore, br. 57
*** (2010) Izvešće o ispunjavanju obaveza iz poglavlja 24. 'Pravda, sloboda i sigurnost'. Zagreb: Vlada Republike Hrvatske
Ahić, J. (2007) Bosnia's security sector reform: State border service of B&H as an efficient border management agency. u: Ebnöther A.H., Fluri P.H. [ur.] Security sector governance in the western Balkans: Self-assessment studies on defence, intelligence, police and border management reform, Vienna: Jurekovic P, str. 311
Banović, N., Purić, N., Dostić, S. (2009) Osvrt na istorijat, sadašnjost i perspektive razvoja granične policije u Republici Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 89-104
Dobovšek, B. (2011) Country study: Slovenia. u: Gounev P., Bezlov T., Faion M., Hristov D. [ur.] Better management of EU borders through cooperation, Sofia, str. 368
Dostić, S. (2008) Organizacija i nadležnost graničnih policija u regionu zapadnog Balkana. Bezbednost, Beograd, vol. 50, br. 3, str. 82-100
Gašperlin, M. (2003) Border security systems: The Slovenian case study. Geneva
Georgieva, L. (2007) Border management reform in Macedonia. u: Ebnöther A.H., Fluri P.H. [ur.] Security sector governance in the western Balkans: Self-assessment studies on defence, intelligence, police and border management reform, Vienna: Jurekovic P, str. 325
Grigoleit, B., Štrk, D., Wulf, S. (2005) Taktika policijskog postupanja. Zagreb, 2. izdanje
Karan, S. (2010) Institucije Bosne i Hercegovine u oblasti bezbjednosti, Ustavno-pravni okvir. Bezbjednost policija, građani, br. 3-4, str. 346
Kolenc, T. (2003) The Slovene police. Ljubljana
Milošević, M., Dostić, S. (2009) Saradnja graničnih policija zemalja Evropske unije - primer SR Nemačke i Poljske. Strani pravni život, (2): 253-270
MUP Republike Srbije (2011) Informator o najznačajnijim rezultatima MUP-a Republike Srbije u 2010. godini. Beograd
MUP Republike Srbije (2011) Informator o radu MUP-a Republike Srbije. Beograd
Odzakov, F. (2007) Police reform in the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Macedonia. u: Ebnöther A.H., Felberbauer E.M., Staničić M. [ur.] Security sector reform in south east Europe: From a necessary remedy to a global concept, Vienna, str. 131
Smajić, M. (2009) Education and training of the police forces in Bosnia and Herzegovina. Pregled, br. 1, str. 207
Subošić, D. (2010) Organizacija i poslovi policije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Vlada Crne Gore-Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave (2010) Upitnik- informacija koju od Vlade Crne Gore zahtijeva Evropska komisija u cilju pripreme Mišljenja o zahtjevu Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji - Dodatna pitanja, poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbjednost. Podgorica
Vlada Republike Srbije (2011) Odgovori na upitnik Evropske komisije-poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.