Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, br. 2, str. 378-394
Krivično-pravna reakcija na zlostavljanje životinja u Kraljevini Švedskoj
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Projekat:
Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnost socijalne intervencije (MPNTR - 47011)

Ključne reči: zlostavljanje životinja; dobrobit životinja; krivično delo; prekršaj; Krivični zakonik Kraljevine Švedske
Sažetak
Zaštita životinja od ubijanja i zlostavljanja putem odredaba krivičnog i prekršajnog prava postavljena je u Republici Srbiji sa znatnim zakašnjenjem u poređenju sa zemljama common-law sistema i razvijenim zemljama evropsko - kontinentalne pravne tradicije. Krivično delo ubijanja i mučenja (sada: zlostavljanja) životinja uključeno je u krivično zakonodavstvo Republike Srbije 2006. godine, a svoj prvi Zakon o dobrobiti životinja naša zemlja je usvojila 2009. godine. Zbog toga je, u cilju što efikasnije implementacije relevantnih univerzalnih i evropskih standarda, potrebno razmotriti rešenja prisutna u zakonodavstvima drugih zemalja sa dužom istorijom i naprednijom tradicijom u ovoj oblasti prava kako u teorijskom tako i u praktičnom smislu. U tom kontekstu, autor analizira odredbe švedskog Krivičnog zakonika i Zakona o zaštiti životinja Kraljevine Švedske i primere iz prakse nadležnih pravosudnih organa te zemlje kao moguće uzore. Takođe, autor razmatra sličnosti i razlike između zakonodavstva Švedske i zakonodavstva naše zemlje koje se mogu uočiti u ovoj oblasti. Imajući u vidu njihove prednosti i nedostatke, autor daje konstruktivne predloge kako bi se unapredila i dalje razvijala državna reakcija na zlostavljanje životinja u Republici Srbiji.
Reference
*** (1988) The Animal Welfare Act (Djurskyddslagen). SFS, 534, sa poslednjim izmenama i dopunama SFS (2009:303), http://www.sweden.gov.se/sb/d/574/a/90310
*** (1988) The Animal Welfare Ordinance (Djurskyddsförordningen). SFS, sa poslednjim izmenama i dopunama SFS (2008:1051), preuzeto sa: http://www.sweden.gov.se/sb/d/574/a/90310
*** (2000) The Swedish Constitution of 1975. The Swedish Environmental Code, Ds, 61, http://www.sweden.gov.se/sb/d/2023/a/22847
*** (2009) Zakon o dobrobiti životinja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 41
*** (1999) Zakon o dobrobiti životinja. Službeni list Republike Hrvatske, br. 19 od 25 veljače
*** (1999) Zakon o zaščiti živali. Uradni list Republike Slovenije, št. 98
*** (2009) Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja. Službeni list Republike Crne Gore, br. 83/ 2009
*** (2009) Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja. Službeni glasnik BiH, od 31.03.2009 godine
*** (2004) Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 95/04
*** (2005-2009) Krivični zakonik. Sl. glasnik RS, br. 85, 88 i 107/05., 72 i 111/09
Batrićević, A. (2010) Dometi i implementacija Zakona o dobrobiti životinja u pravnom sistemu Republike Srbije. Pravna riječ, Banja Luka, br. 23, godina VII
Čavoški, A. (2007) Osnovi ekološkog prava Evropske unije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Fajnberg, Dž. (1987) Prava životinja i nerođenih pokolenja. Gledišta: časopis Beogradskog univerziteta, Beograd, 7/8, god.28,Nar. omladina Srbije: Sav. studenata
Favre, D., Tsang, V. (1993) The development of Anti - Cruelty Laws during the 1800 s. Comparative Law Review, godine, (1):
Jovašević, D. (2006) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Jovašević, D. (2009) Sistem ekoloških delikata - ekološko kazneno pravo. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Kokolj, M. (2007) Prekršajno pravo. Novi Sad: Privredna akademija
Paunović, M. (2005) Životinjska prava prilog proširenoj teoriji ljudskih prava. Strani pravni život, =(3): 9-44
Paunović, M. (2004) Prava životinja - savremeni međunarodni standardi. Beograd: Pravni fakultet
Paunović, M.B. (2004) Uporednopravni pregled zaštite prava i dobrobiti životinja. Strani pravni život, br. 1, str. 27-61
Regan, T. (2004) The day may come:: Legal rights for animals, animal law review at Lewis and Clark law school. Portland, Oregon, USA, vol. 10
Stojanović, Z. (2006) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Storey, T., Lidbury, A. (2009) Criminal Law. Cullompton, Devon, UK: Willan Publishing, 5th Edition
Striving, H. (2002) Animal law and animal rights on the move in Sweden. Animal Law Review at Lewis and Clark Law School, vol. 8., No 93, Portland, Oregon
Tomaselli, P. (2003) International comparative animal cruelty laws. Michigen: Animal Legal and Historical Center, State University College of Law
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.