Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, br. 3, str. 277-291
Značaj međunarodne saradnje zemalja Dunavskog regiona za razvoj i bezbednost Srbije i Evrope - pravni i geopolitički aspekti
aPolicijska akademija, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Sažetak
Za razvoj podunavskih zemlja veoma je važna međunarodna saradnja na evropskom - regionalnom, međudržavnom i lokalnom nivou. Zbog toga su evropske zemlje pokrenule nekoliko inicijativa i programa međunarodne saradnje. I Republika Srbija je članica nekoliko regionalnih inicijativa, i to: Centralnoevropske inicijative - CEI, Inicijative za saradnju u jugoistočnoj Evropi - SECI, Procesa saradnje na Dunavu i drugih. Od velikog značaja za Srbiju i region je i usvajanje Dunavske strategije Evropske unije. Prema Dunavskoj strategiji Evropske unije, podunavske zemlje će biti uključene u zajedničke projekte u cilju zaštite životne sredine, društveno-ekonomskog razvoja, kao i razvoja turizma, obrazovanja, itd. Ovim međunarodnopravnim ugovorima daje se osnov za unapređenje, zaštitu i razvoj nacionalne (pre svega ekološke i ekonomske) bezbednosti zemalja potpisnica, ali i bezbednosti međunarodnog regiona.
Reference
Arežina, V. Beogradske perspektive održivog razvoja i klimatskih promena. u: Međunarodni naučni forum 'Dunav-reka saradnje' održanom u Beogradu, 14. marta 2011
Arežina, V. (2006) Ekološke migracije. Politička revija, vol. 5, br. 4, str. 961-976
Arežina-Đerić, V. (2010) Značaj merenja ugrožavanja i problemi izgradnje sistema merenja ekološke bezbednosti u sistemu nacionalne bezbednosti. u: Gaćinović Radoslav [ur.] Srbija-izgradnja nacionalne bezbednosti, Beograd: Institut za političke studije
Bojanić, V., Mihajlović, D., Vejnović, D. (2009) Voda - resurs budućnosti. Defendologija, Banja Luka, br. 25-26
Grupa autora (1993) Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija
Homer-Dixon, T. (1998) Environmental Scarcity and Intergroup Conflict. u: Klare M.T., Chandrani Y. [ur.] World Security - Challenges for a New Century, New York: St. Martin's Press
Kisindžer, H. (1999) Diplomatija. Beograd: Verzal press
Kovač, M. (2003) Strategijska i doktrinarna dokumenta nacionalne bezbednosti - teorijske osnove. Beograd: Svet knjige
Mijalković, S. (2009) Bezbedenost države i koncepti međunarodne bezbednosti. Defendologija, Banja Luka, br. 25-26
Mijalković, S. (2008) Ekološki rizici i pretnje nacionalnoj bezbednosti. u: Sprečavanje i suzbijanje savremenih oblika kriminaliteta III, Beograd: Glosarijum
Mijalković, S.V. (2011) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Nye, J.S. (2006) Kako razumevati međunarodne odnose - uvod u teoriju i istoriju. Beograd: Stubovi kulture
Simeunović, D. (2009) Uvod u političku teoriju. Beograd: Institut za političke studije
Tadić, L. (1996) Politikološki leksikon - osnovni pojmovi nauke o politici. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tatalović, S. (2006) Nacionalna i međunarodna sigurnost. Zagreb: Politička kultura
Zmejkovski, M. (2001) Vodata kako izvor na konflikti: Sovremena makedonska odbrana. Skopje: Ministerstvo na odbrana na Republika Makedonija, broj 3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka