Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, br. 3, str. 185-197
Razlozi za pritvor u svetlu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
Viši sud, Beograd

e-adresatresnjeva@yahoo.com
Sažetak
U radu se analiziraju odredbe Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koje se odnose na razloge za određivanje i produženje pritvora. Posebno se ukazuje na značaj Evropskog suda za ljudska prava, čije odluke daju pravo značenje normi Evropske konvencije. Pritvorski razlozi prema Evropskoj konvenciji jesu: opasnost od bekstva, rizik od ometanja postupka, potreba da se spreči zločin, potreba da se sačuva javni red, te nepovinovanje sudskim nalozima i neispunjenje zakonskih obaveza. Posebna pažnja se poklanja svakom zasebnom pritvorskom razlogu i ukazuje se na polje primene ovih procesno-pravnih instituta.
Reference
*** (2003/2010) Službeni list SCG - Međunarodni ugovori + Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 9/03, 5/05, 7/05 i br. 12/10
Carić, S. (2012) Iskustva Republike Srbije u vezi sa kršenjem ljudskih prava u krivičnim sudskim predmetima koji su razmatrani od strane Evropskog suda za ljudska prava. Crimen, vol. 3, br. 2, str. 223-232
Dragičević-Dičić, R., Jaković, I. (2011) Sprečavanje i kažnjavanje mučenja i drugih oblika zlostavljanja - Priručnik za sudije i tužioce. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Đurđić, V. (2014) Razlozi za pritvor i evropski standardi. Bilten Višeg suda u Nišu, Niš, br. 32/2014, 66, 68
Ilić, G.P. (2004) Model pravičnog procesa u svetlu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. u: Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i krivično zakonodavstvo Srbije i Crne Gore - XLI redovno godišnje savetovanje udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crn
Jakšić, A. (2006) Evropska konvencija o ljudskim pravima - Komentar. Beograd: Pravni fakultet
Josipović, I. (1998) Uhićenje i pritvor. Zagreb: Targa, 54-58
Kovačević, N., Marković, Ž., Nikolić, N. (2014) Pritvor - Ultima ratio?. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Mcbride, J. (2009) Ljudska prava u krivičnom postupku, praksa Evropskog suda za ljudska prava. Beograd: Savet Evrope
Mcbride, J. (2004) Pravo na slobodu i bezbednost ličnosti, vodič za primenu člana 5. Evropske konvencije o ljudskim pravima. Beograd: Savet Evrope
Paunović, M., Krivokapić, B., Krstić, I. (2013) Međunarodna ljudska prava. Beograd: Pravni fakultet
Simović-Hiber, I. (2004) Pravo na slobodu i bezbednost ličnosti u svetlu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i krivičnoprocesno zakonodavstvo Srbije i Crne Gore. u: Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i krivično zakonodavstvo Srbije i Crne Gore, Zlatibor: Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore, 363
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2016.

Povezani članci

Strani pravni život (2016)
Međunarodne garantije ljudskih prava sa posebnim osvrtom na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima
Ćorac Sanda

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Strazburški standardi u upravnom sporu
Cucić Vuk

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
Načelo zakonitosti u krivičnom pravu
Škulić Milan

prikaži sve [31]