Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, br. 4, str. 253-266
Zakoni o izvršnom postupku u Bosni i Hercegovini - usklađenost sa evropskim standardima o zaštiti ljudskih prava
Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresaigor.popovic@pf.unibl.org
Sažetak
Zakoni o izvršnom postupku entiteta u Bosni i Hercegovini (Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine) ograničavaju ili u potpunosti onemogućavaju izvršenje u postupcima u kojima je država dužnik. Država se pri ovome gleda kao jedan širi subjekt, u koji se uključuju svi nivoi vlasti (entiteti, kantoni i lokalne samouprave, ali i neki drugi subjekti koji su pod kontrolom države). Takve ograničavajuće odredbe odnose se na svaki predmet i sredstva izvršenja (nepokretne i pokretne stvari, novčana potraživanja, dionice i sl.). Argumentuje se da one ne ispunjavaju uslov zakonitosti razvijen u praksi Evropskog suda za ljudska prava, prije svega zbog nejasnosti i nepredvidljivosti, ali da isto tako nisu srazmjerne u smislu prava na imovinu tražioca izvršenja zbog njihove brojnosti i obima dometa. Naposljetku, autor predlaže da se kroz izmjene i dopune uspostavi jasniji pravni okvir i daje prijedloge za početne korake za ostvarenje tog cilja. U tom smislu, izvršenje se može ograničiti samo na onim stvarima i pravima koje su nužne sa obavljanje poslova od opšteg interesa. Dodatno, potrebno je ujednačiti terminologiju u zakonima, dati konkretn(ij)e smjernice za određivanje da li neka stvar ili pravo mogu da budu predmet izvršenja, jasno propisati da je jedino izvršni sud nadležan da određuje da li se može ili ne može provesti određeno izvršenje. Cilj predloženih rješenja je, pored usklađivanja zakonodavstva sa EKLjP i smanjenje mogućnosti zloupotrebe prava od strane države.
Reference
*** (2003-2017) Official Gazzette of RS / Službeni glasnik RS, no. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14, 5/17
*** (2003-2016) Official Gazzette of FBiH / Služben novine FBiH, no. 32/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12, 46/16
Beširević, V., i dr. (2017) Komentar Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Beograd: Službeni glasnik, 230, fn. 979
Blagojević, B.T. (1979) Pravna enciklopedija. Beograd: Savremena administracija, 1050-1051
Bodiroga, N. (2012) Teorija izvršnog postupka. Beograd: Pravni fakultet
Daupović, A., i dr. (2005) Komentari zakona o izvršnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj. Sarajevo: Savjet Evrope, 24-28
Greer, S. (2000) The margine of appreciation: interpretation and discretion under the European Convention on Human Rights. Strasbourg: Council of Europe Publishing
Harland, C., Roche, R., Strauss, E. (2003) Komentar Evropske konvencije o ljudskim pravima prema praksi u Bosni i Hercegovini i Strasbourgu. Sarajevo, 358-364
Harris, D., i dr. (2014) Harris, O'Boyle, and Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights. Oxford: Oxford University Press
Miladin, P. (2005) Bankarski računi pravnih i fizičkih osoba. Pravo u gospodarstvu: časopis za gospodarskopravnu teoriju i praksu, 44, 4; 146-148
Nikolovski, N. Osnovna sredstva za rad - pojam i podela. http://www.ets-becej.edu.rs/files/Osnovna%20sredstva-pribavljanje.pdf, November 18 2017
Popović, B., Ristić, V. (1981) Priručnik za praktičnu primenu Zakona o izvršnom postupku sa komentarom, sudskom praksom, obrascima i registrom pojmova. Beograd: Privredna štampa, 176-192
Popović, D. (2012) Evropsko pravo ljudskih prava. Beograd: Službeni Glasnik, 282
Popović, I. (2017) Ograničenje naplate u izvršnom postupku na teret budžeta u BiH. Sveske za javno pravo, br. 28, 62-72
Poznić, B. (1980) Građansko procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Srećković, N., Lukić, D. (1986) Priručnik sudskog izvršnog postupka. Beograd: Pravno ekonomski centar, 305-319
Triva, S., Belajac, V., Dika, M. (1984) Sudsko izvršno pravo - opšti deo. Zagreb: Informator
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.03.2018.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2008)
O privremenim merama arbitražnog suda
Knežević Marko

Privredno-pravni priručnik (1992)
Privremene mere na novčanim sredstvima pravnih lica
Milutinović Petar

Zb Pravnog fak Novi Sad (2014)
Krug opozicionih razloga u prigovoru protiv rešenja o izvršenju na osnovu izvršne isprave
Knežević Marko

prikaži sve [103]