Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, br. 3, str. 75-88
Stečaj nad imovinom ostavioca (zaostavštinom) kao oblik ličnog stečaja
Institut za uporedno pravo, Beograd

e-adresav.colovic@iup.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Institut za uporedno pravo, Beograd) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200049)

Ključne reči: lični stečaj; imovina ostavioca; prihvatanje nasleđa; naslednik; poverioci; dužnik
Sažetak
Stečaj nad imovinom ostavioca je oblik ličnog stečaja. Ovaj institut sadrži niz specifičnosti koje ga, po pojedinim elementima, odvajaju od ličnog stečaja. Međutim, veći deo pravila ličnog stečaja se mora primenjivati i kod ovog oblika stečaja, s obzirom na status ostavioca, njegove imovine i naslednika. Da bi, uopšte, mogli da definišemo primenu pravila ličnog stečaja kod stečaja nad imovinom ostavioca, moramo poći od osnovnih pravila naslednog prava koja se tiču prihvatanja nasleđa i dugova zaostavštine. Isto tako, moraju se definisati i bitni elementi sa stanovišta pravila ličnog stečaja, a to je status ostavioca pre smrti, izvor nastanka potraživanja poverilaca, status zaostavštine, kao i eventualna mogućnost vođenja posebnog ličnog stečaja protiv naslednika. U radu se posvećuje pažnja i nemačkom zakonodavstvu, kao i zakonodavstvu Sjedinjenih Američkih Država u ovoj oblasti.
Reference
*** (1978) US Bankruptcy Code / Stečajni zakon SAD. od 6. 11, poslednji amandmani 20. 4. 2005. Dostupno na: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11
*** (1994) Insolvenzordnung (InsO) / Zakon o stečaju SR Nemačke. od 5. 10. (BGBI. I S. 2866), izmenjen poslednji put 23. 6. 2017, (BGBI. I S. 1693), m.W.v. 3. 1. 2018 Stand: 21. 4. 2018 aufgrund Gesetzes vom 13. 4. 2017 (BGBL. I S. 866). Dostupno na: https://www.ge
*** Uniform Probate Code US / Jedinstveni ostavinski zakonik SAD. Dostupno na: www.law.cornell.edu/uniform/probate
*** (1995-2015) Zakon o nasleđivanju Republike Srbije - ZON. Službeni glasnik RS, br. 46/1995, 101/2003 -odluka USRS i 6/2015
*** (2015/2018) Zakon o stečaju potrošača Republike Hrvatske - ZSPH. Narodne novine, br. 100 i 67
*** (2009-2018) Zakon o stečaju Republike Srbije - ZS. Službeni glasnik RS, RS br. 104/2009, 99/2011 -dr. zakon, 71/2012 -odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018
Bodul, D. (2011) Osobni stečaj - globalni trend i hrvatska perspektiva. Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, 1 (XXXII). 351-379
Čolović, V., Milijević, N. (2020) Stečaj - teorija-praksa. Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske
Čolović, V. (2010) Stečajno pravo. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron
Dick, A.A., Lehnert, A. (2007) Personal Bankruptcy and Credit Market Competition. Federal Reserve Bank of New York, Staff Report no. 272. Dostupno na: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/60538/1/522102395.pdf
Đurđević, D.B. (2012) Stečaj nad zaostavštinom. Pravo i privreda, vol. 49, br. 1-3, str. 9-37
Eraković, A. (1997) Stečajni zakon s komentarom i primjerima. Zagreb: RRiF
Gagliardi, E.H. (2007) Remembering the Creditor at Death: Aligning Probate and Nonprobate Transfers. Real Property, Probate and Trust Journal, 41: 819-890
Garašić, J. (2011) Kako zakonski regulirati 'osobni stečaj' u Hrvatskoj. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 61(5): 1487-1514
Hirsch, A.J. (1994) Inheritance and Bankruptcy: The Meaning of the 'Fresh Start'. Hastings Law Journal, 45(2): 175-248
Hrastinski-Jurčec, Lj., Baran, N., Marković, N. (2019) Stečaj potrošača - priručnik. Zagreb: Pravosudna akademija
Krstić, N. (2008) Izjava o odricanju od nasleđa. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 52, str. 145-164
Lane, M. (2020) Australia: Deceased estates can be subject to the Bankruptcy Act: How family members/executors and creditors can solve debt matters. Dostupno na: https://www.mondaq.com/australia/insolvencybankruptcy/951676/deceased-estates-can-besubject-to-the-bankruptcy-act, (1. 9. 2020)
Marković, S. (1968) Dugovi zaostavštine i redosled njihove isplate. Zbornik radova Pravnoekonomskog fakulteta u Nišu, 7, pp. 91-110
Mcjohn, S. (1994) Person or Property? On the Legal Nature of the Bankruptcy Estate. Emory Bankruptcy Developments Journal, 10: 465-518
Miletić, B. (2016) Rok za prijavu potraživanja od oglašenih naslednika sudskim putem. https://www.paragraf.rs/100pitanja/nasledjivanje/rok_za_prijavu_potrazivanja_ od_oglasenih_naslednika_sudskim_putem.html, (30. 8. 2020)
Opačić, A. (2011) Regulativa individualnog stečaja u pravu Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, 10(37-38): 67-77
Radović, V. (2006) Stečaj nad imovinom fizičkog lica. Beograd: Dosije
Radović, V., Tesić, N. (2015) On creditor's supplemental rights. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 63, br. 3, str. 141-169
Remmert, A. (2002) Introduction to German Insolvency Law. Dostupno na: http://www.justiz.nrw.de/WebPortal_en/projects/ieei/documents/public_papers/german_ insolvency.pdf, (3. 9. 2020)
Schmidt, A., ed. (2016) Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht. Carl Heymanns Verlag, 6. Auflage
Swanson, D.L. (1987) Bankruptcy: Probate and the twain shall meet. Creighton Law Review, 20: 435-454
Velimirović, M. (2004) Stečajno pravo. Novi Sad: Symbol
White, M.J. (2011) Corporate and Personal Bankruptcy Law. Annual Review of Law and Social Science, 7(1): 139-164
Živojinović, D. (2015) Pozitivna naslednička izjava u sistemu sticanja nasleđa ipso iure. Dostupno na: http://www.jura.kg.ac.rs/gp/16/l/clanci/zivojinovic.htm, (20. 8. 2020)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/spz64-28309
primljen: 08.09.2020.
prihvaćen: 23.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 11.12.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2013)
Individualni stečaj u kontekstu regionalnog i međunarodnog razvoja
Opačić Ana

Pravo - teorija i praksa (2009)
U susret izmenama Zakona o stečajnom postupku Republike Srbije
Dukić-Mijatović Marijana

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
Stečajna nacionalizacija (konfiskacija) u Srbiji
Jovanović Nebojša

prikaži sve [7]