Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 66, br. 1, str. 161-167
Pregled propisa koji se odnose na kvalitet hrane
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
Propisi koji se odnose na kvalitet i zdravstvenu ispravnost hrane su brojni. Propisi u Srbiji, zemljama EU pa i svetu, nisu harmonizovani. Zadnjih godina, a naročito donošenjem Zakona o bezbednosti hrane na ovom polju u Srbiji se učinio veliki korak, ali još uvek nedovoljan da bi bio i zadovoljavajući Usklađivanje domaćih propisa sa propisima EU predstavlja najsloženiji i najobimniji zadatak u procesu pridruživanja EU. O obimu tog posla najbolje govori činjenica da se, pored osnivačkih ugovora, radi i o 20.000 propisa iz sekundarnog zakonodavstva i 4.000 sudskih presuda. Iako ne postoji obaveza da države kandidati usklade svoje nacionalno zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU do potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, svaka zemlja koja iole ozbiljno shvata taj proces treba da ga započne mnogo ranije. Za Srbiju, kao kandidata i zemlju visokog potencijala u proizvodnji hrane, od velikog značaja je usaglašavanje svoje nacionalne regulative i prakse sa regulativom i praksom EU.
Reference
*** (2002) Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food saf. Official Journal L, 31 of 01. 02
*** (2004) Strategija poljoprivrede Srbije. Beograd: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
*** (2003) OIE 71st general session: Summary of the presentation of the Chair of the OIE Working Group on Animal production food safety. Paris, 71 GS/FR
*** (2001) PHARE-Programme-Farmework. Brussels
*** (1997) The green papers: European food policy. Brussels
*** (2001) Toward a European of quality: The way forwards. Brussels: EOQ
Biaes, P. (1997) HACCPGMP-ISO 9000-ISO 14000-TQM in the Food Industry. Budapest: Food Research Institute
European Commission (2000) White Paper on Food Safety. Brussels, COM(1999), 719 final, 12 January
Kljajić, R., Nedić, D., Aćamović, N., Vidić, B., Petrović, J. (2003) Integrisani sistemi za bezbednost hrane. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 1, (1/2) str. 50-58
Kljajić, R.R., Nedić, D., Tešić, M. (2004) Značaj i uloga veterinarske službe u sistemu bezbednosti hrane. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 4, 1/2, str. 74-79
Majstorović, V. (2001) Infrastruktura kvaliteta Evropske Unije. Beograd, elaborat
Majstorović, V.D. (2009) Teorija i praksa menadžmenta kvalitetom u svetu i kod nas - komparativna studija. Tehnika - Kvalitet, standardizacija i metrologija, vol. 9, br. 1, str. 1-6
Majstorović, V.D. (2000) Integrisani menadžment sistemi. Beograd: Mašinski fakultet
Milivojević, J., Nikolić, M. (2010) Implementacija GLOBAL GAP standarda - važan preduslov za plasman svežeg voća na domaće i inostrano tržište. Tehnika - Kvalitet, standardizacija i metrologija, vol. 10, br. 4, str. 5-8
OIE Group Working on Animal Production Food Safety (2004) Report of the third meeting. Paris
Rantsios, A.T. (1999) Safety and quality of meat and meat products. Tehnologija mesa, 40, 1-2, str. 124-128
Šibalić, S., Puskarica, M. (1999) Veterinarsko-sanitarni propisi u Jugoslaviji i njihova usaglašenost sa odgovarjućim propisima u svetu. Tehnologija mesa, 40, str. 289-293
Ušćebrka, G., Žikić, D., Stojanović, S., Kanački, Z., Šević, D.D. (2009) Zahtevi EU i Globalgap-a u pogledu postupka sa nus-proizvodima u poljoprivredi. Tehnika - Kvalitet, standardizacija i metrologija, vol. 9, br. 3, str. 21-24
Ušćebrka, G., Kljajić, R., Žikić, D., Stojanović, S. (2006) Advantages, doubts and problems in implementation of ISO 22000 in organizations for food manufacturing. Menadžment totalnim kvalitetom & izvrsnost, vol. 34, br. 1-2, str. 33-36
Ušćebrka, G.M., Žikić, D., Stojanović, S., Žikić, T. (2006) Značaj integrisanog sistema u obezbeđenju kvaliteta i bezbednosti hrane. Menadžment totalnim kvalitetom & izvrsnost, vol. 34, br. 3-4, str. 61-64
Ušćebrka, G.M., Žikić, D., Kljajić, R., Marković, V., Vidić, B. (2006) Implementation of food safety quality system and standards in Serbia and Montenegro. u: Balkan quality forum (2nd), Sophia, cd-rom
Ušćebrka, G.M., Žikić, D., Stojanović, S., Šević, D. (2007) Poljoprivredno-prehrambena industrija u Srbiji i njena dobra praksa kvaliteta. Menadžment totalnim kvalitetom & izvrsnost, vol. 35, br. 4, str. 1-7
Ušćebrka, G.M., Vujasinović, M., Žikić, D., Stojanović, S. (2007) Quality system and standards in economy and agriculture in Serbia: Present and perspective. Menadžment totalnim kvalitetom, vol. 35, br. 1-2, str. 13-18
Ušćebrka, G.M., Jurić, V.B., Žikić, D., Majstorović, M. (2001) Elementi prilaza EU u menadžmentu kvalitetom u proizvodnji i prometu hrane. Menadžment totalnim kvalitetom, vol 29, br. 1, 74-78
Ušćebrka, G.M., Žikić, D., Šević, D.D., Stojanović, S. (2007) Preduslovi za sertifikaciju poljoprivredno prehrambenih proizvoda sa aspekta sistema i standarda kvaliteta. Menadžment totalnim kvalitetom, vol. 35, br. 1-2, str. 113-116
Ušćebrka, G.M., Jurić, V., Žikić, D. (2001) Direktive EU u oblasti proizvodnje i prometa mesa. Menadžment totalnim kvalitetom, vol 29, br. 1, str. 78-82
Vukadinović, R.D., i dr. (2004) Kako usklađivati domaće propise sa pravnim tekovinama Evropske unije. Beograd: Vlada Republike Srbije - Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom
Žikić, D., Ušćebrka, G., Jajić, I., Žikić, T. (2006) Dobra proizvodna praksa kao preduslov za implementaciju ISO 22000 u proizvodnji hrane za životinje. Menadžment totalnim kvalitetom, vol. 34, br. 1-2, str. 435-438
Žikić, D., Ušćebrka, G., Đokić, Ž. (2005) Management system in meat production with ISO 22000 requirements. Menadžment totalnim kvalitetom & izvrsnost, vol. 33, br. 4, cd-rom
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.11.2011.

Povezani članci

Tehnika (2011)
Faktori kvaliteta hrane
Žeželj Milan

Ekonomika poljoprivrede (2005)
Kvalitetom ka evropskim integracijama
Ušćebrka Gordana

Tehnologija mesa (2006)
Procena rizika u farmskom uzgoju životinja i bezbednost hrane
Kljajić Ranko, i dr.

prikaži sve [20]