Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 66, br. 2, str. 269-273
Indikatori u održivom planiranju saobraćaja
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
Sažetak
Principi održivog planiranja i razvoja su uneli novine u sagledavanju merodavnih indikatora koji su od značaja za transportni sistem. Neki od njih su dosta specijalizovani, dok drugi pokrivaju širok opseg. U radu su sistematizovani klasični i savremeni pokazatelji koji poštuju principe održivosti u planiranju saobraćaja, sa naglaskom na korišćenje motornih vozila kao pokazateljem održivosti. Ukazano je i na specifičnosti planerske procedure kojima se unapređuje razvoj transportnog sistema za potrebe osoba sa invaliditetom. U zaključku je konstatovano da trenutno ne postoje standardizovani skupovi pokazatelja za sveobuhvatno i održivo planiranje transporta. Svaka društvena sredina ili institucija mora da razvije sopstveni skup indikatora u skladu sa sopstvenim potrebama i mogućnostima. Pokazatelji održivog transporta zahtevaju sveobuhvatne nacionalne i međunarodne programe i aktivnosti kojima bi se izvršila harmonizacija procedura prikupljanja i upravljanja bazama podataka uz koordinisano povezivanje sa statističkim podacima.
Reference
*** (2003) Organization for economic cooperation and development: OECD environmental indicators: Development, measurement and use
Basarić, V. (2010) Formiranje modela vidovne raspodele putovanja primenom višestruke regresione analize. u: Savetovanje o tehnikama regulisanja saobraćaja: Indikatori u saobraćajnom inženjerstvu (IX), knjiga apstrakata, 264 str., str. 120-125
Cordis-Information & communication technologies Mobility, environmental sustainability and energy efficiency. http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme
de Ortuzar, J.D., Willunsen, L.G. (1990) Modelling transport. New York, itd: Wiley
Depolo, V. (2009) Održiva mobilnost u održivom gradu. u: Savetovanje sa međunarodnim učešćem - savremene tendencije unapređenja saobraćaja u gradovima (II), 27 str
Depolo, V. (2010) Indikatori u saobraćajnom inženjerstvu. u: Savetovanje o tehnikama regulisanja saobraćaja - indikatori u saobraćajnom inženjerstvu (IX), Knjiga apstrakata, 264 str., str. 77-95
Đorić, V. (2010) Modeliranje raspodele saobraćaja na mreži - primer Beograda. Magistarski rad
Đorić, V. (2008) Modeliranje transportnih zahteva sa aspekta održivog transporta i energetske efikasnosti. Tehnika - Saobraćaj, vol. 55, br. 6, str. 17-24
Gogić, M. (2009) Istraživanja energetske efikasnosti gradova u Evropi. Tehnika - Saobraćaj, vol. 56, br. 3, str. 11-16
Ivanović, I. (2010) Upravljanje mobilnošću - primer 'Grada na vodi'. u: Savetovanje o tehnikama regulisanja saobraćaja - indikatori u saobraćajnom inženjerstvu (IX), knjiga apstrakata, 264 str., str. 116-119
Jović, J., Depolo, V. (2011) The role of trip generation models in sustainable transportation planning in southeast Europe. Transport, 26:1, 88-95
Jović, J., i dr. (2007) Transportni model Beograda 2007. Institut Saobraćajnog fakulteta
Jović, J. (2003) Prilagođavanje saobraćajno-transportnog sistema za osobe sa invaliditetom. Beograd: Saobraćajni fakultet
Jović, J., Đorić, V. (2010) Traffic and environmental street network modelling: Belgrade case study. Transport, 25(2): 155-162
Jović, J.J. (1996) Planiranje saobraćaja u gradovima. Beograd: Saobraćajni fakultet
Jović, J.J., Đorić, V.D. (2009) Application of transport demand modeling in pollution estimation of a street network. Thermal Science, vol. 13, br. 3, str. 229-243
Litman, T. (2006) Issues in sustainable transportation. Int. J. Global Environmental Issues, vol. 6, br. 4
Litman, T. (2011) Win-win transportation emission reduction strategies. Victoria Transport Policy Institute
Momčilović, V., Vujanović, D., Mijailović, R., Papić, V. (2009) Istraživanje mogućnosti smanjenja emisije CO2 u procesu eksploatacije voznog parka. Tehnika - Saobraćaj, vol. 56, br. 5, str. 1-9
The global development research center Urban environmental management sustainable transportation. http://www.gdrc.org/uem/sustran.html
Victoria Transport Policy Institute TDM: Transportation demand management mobility management. http://www.vtpi.org/tdm, Online TDM Encyclopedia
Vuchic, V.R. (1999) Transportation for livable cities. New Brunswick (New Jersey): CUPR - Rutgers University
Vukanović, S., Đukić, T. (2008) Transport i saobraćaj u Evropi - jedan pogled. Tehnika - Saobraćaj, vol. 55, br. 1, str. 1-10
Vukanović, S. (2010) Inteligentni transportni sistemi (ITS) i upravljanje saobraćajem - pregled - I deo. Tehnika - Saobraćaj, vol. 57, br. 1, str. 10-18
Vukanović, S. (2010) Inteligentni transportni sistemi (ITS) i upravljanje saobraćajem - pregled, II deo. Tehnika - Saobraćaj, vol. 57, br. 2, str. 19-26
Wada, K. (2008) Sectoral approaches in global warming measures: Expectations, expected roles and its challenges. Japan: Energy Conservation Group
Yang, M. (2002) Climate Change and GHGs from Urban Transport. Metro Manila, Philippines: Asian Development Bank
Zegras, C. (2006) Sustainable transport indicators and assessment methodologies. u: Biannual conference of the Clean Air Initiative for Latin American cities: Sustainable transport: Linkage to mitigate climate change and improve air quality (IV), background paper of plenary session, p 16
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.06.2011.