Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 66, br. 6, str. 933-938
Kratak pregled savremenih trendova u korišćenju inženjerskih materijala
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin
Ključne reči: nauka i inženjerstvo o materijalima; metali; polimeri; kompoziti; keramike; nanotehnologija
Sažetak
U radu se analiziraju neki pravci razvoja i primene najvažnijih vrsta savremenih inženjerskih materijala koji se upotrebljavaju za izradu industrijskih proizvoda i fabrikata. Sažetim pregledom razvoja i primene savremenih materijala pokušali su se naznačiti i približiti neki određeni elementi iz širokog spektra pravaca istraživanja unutar široke oblasti, koja obuhvata nauku o materijalima. Pored navedenog, sažeto su navedene sadašnje i potencijalne primene nanotehnologije. Posebno su opisane osnovne osobine nekih nanostrukturnih materijala punog volumena, sa kratkim osvrtom na stanje istraživačkog potencijala kod nas.
Reference
Adamović, D. Metalne pene, 'pametni materijali', nanomaterijali…. Kragujevac: Mašinski fakultet, predavanje (AS)-11 abc
Adamović, D. (2010) Mašinski materijali-predavanje (AS)-10 b, Kompozitni materijali,. Kragujevac: Mašinski fakultet
Altgeld, A., Schneider, C. (1992) Stahl 2000. Thyssen technische Berichte, Hf. 1/92., str. 1-20
Bošnjaković, I. Metode sinteze svojstava nanočestica metalnih oksida. Zagreb: Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Seminarski rad
Dorić, J., Klinar, I., Simikić, M. (2010) Primena savremenih materijala za izradu ventila kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Traktori i pogonske mašine, vol. 15, br. 2-3, str. 34-41
Filetin, T. Primjena nanomaterijala u tehnici. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Zavod za materijale
Ivanković, M. (2011) Nanomaterijali i nanoproizvodi - mogućnosti i rizici. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, Pregledni rad
Stojadinović, S., Ljevar, A., Tasić, I. (2004) Poznavanje materijala. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2012.

Povezani članci

Tehnika (2012)
Novine u tehnologiji modifikovanja površinskih slojeva mašinskih delova boriranjem
Stojanović Željko, i dr.

Tehnika - Rudar geol metal (2010)
Analiza uticajnih parametara na pravilan izbor i efikasan rad brusnih ploča
Stojanović Željko, i dr.

Zaštita materijala (2011)
Depozicija boridnih slojeva na neke obojene metale
Stojanović Željko, i dr.