Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 67, br. 1, str. 9-15
Mikromehanička svojstva kompozitnih sistema formiranih elektrohemijskim taloženjem filmova nikla i bakra na različitim podlogama
aUniverzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - IHTM
bUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
Projekat:
Mikro, nano-sistemi i senzori za primenu u elektroprivredi, procesnoj industriji i zaštiti životne sredine (MPNTR - 32008)
Razvoj opreme i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima (MPNTR - 34011)
Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava (MPNTR - 45019)

Ključne reči: kompozitna tvrdoća; Vikersov test utiskivanjem; apsolutna tvrdoća elektrohemijski istaloženih filmova
Sažetak
Elektrohemijskim taloženjem (ET) tankih filmova Ni i Cu na različitim podlogama, monokristalnom silicijumu orijentacija (100) i (111) i masivnom elektrohemijski istaloženom filmu Ni, formirani su kompozitni sistemi tipa 'mekog filma na tvrdoj podlozi'. Sitnozrni talozi Ni i Cu su bili dobijeni iz dva različita elektrolita pod odabranim uslovima elektrolize, Ni iz sulfamatnog i Cu iz sulfatnog elektrolita.U cilju određivanja mehaničkih svojstava ovih kompozitnih sistema, i posebno, određivanja svojstava filmova u okviru sistema, izvršena su merenja mikrotvrdoće utiskivanjem po Vikersovoj metodi za različita opterećenja. Izmerena vrednost mikrotvrdoće opisuje kompozitni sistem u celini i naziva se 'kompozitnom mikrotvrdoćom'. Ona ne predstavlja apsolutnu tvrdoću elektrohemijski istaloženog filma zbog učešća podloge u plastičnoj deformaciji tokom utiskivanja. Model Šiko-Lezaža (Chicot-Lesage) se pokazao odgovarajućim za analizu apsolutne tvrdoće tankih filmova za kompozitne sisteme 'mek film na tvrdoj podlozi' i primenjen je na eksperimentalne rezultate.
Reference
Burnett, P.J., Rickerby, D.S. (1987) The mechanical properties of wear-resistant coatings. I. Modeling of hardness behavior. Thin Solid Films, 148(1), 41-50
Datta, M., Landolt, D. (2000) Fundamental aspects and applications of electrochemical microfabrication. Electrochimica Acta, 45(15-16), 2535-2558
Jönsson, B., Hogmark, S. (1984) Hardness measurements of thin films. Thin Solid Films, 114(3): 257-269
Korsunsky, A.M., Mcgurk, M.R., Bull, S.J., Page, T.F. (1998) On the hardness of coated systems. Surface and Coatings Technology, 99(1-2): 171
Lamovec, J., Jovic, V., Randjelovic, D., Aleksic, R., Radojevic, V. (2008) Analysis of the composite and film hardness of electrodeposited nickel coatings on different substrates. Thin Solid Films, 516(23), 8646-8654
Lamovec, J., i dr. (2011) JMM, 47(1) B, p. 53
Lamovec, J.S. (2010) Mikromehanička i strukturna svojstva laminatnih kompozitnih materijala sa primenom u mikroelektromehaničkim tehnologijama. Beograd: TMF, doktorska disertacija
Lesage, J., Pertuz, A., Puchi-Cabrera, E.S., Chicot, D. (2006) A model to determine the surface hardness of thin films from standard micro-indentation tests. Thin Solid Films, 497(1-2): 232
Li, H., Bradt, R.C. (1991) Knoop microhardness anisotropy of single-crystal LaB6. Materials Science and Engineering A, 142(1): 51
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.