Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 67, br. 1, str. 173-177
Ocena ekvivalentnog nivoa buke na osnovu statističkih nivoa l10, l50 i l90
Fakultet za pomorstvo, Kotor, Crna Gora
Ključne reči: ekvivalentni nivo buke; statistički nivoi buke; regresiona analiza
Sažetak
Funkcionalna zavisnost ekvivalentnog nivoa buke (Leq) od nivoa pozadinske (L90), impulsne (L10) i buke koje je zastupljena u 50% vremena mjernog intervala (L50), predstavljena je matematički izrazom čija tačnost zavisi od normalnosti raspodjele pomenutih parametara. Na osnovu dobijenih rezultata merenja nivoa buke u turističkom naselju Donja Lastva izvršena je provera matematičkog izraza. Primjenom metode linearne matematičke regresije tražen je novi matematički izraz koji bi predstavljao adekvatnije rješenje za konkretan slučaj. Na osnovu rezultata sprovedenog eksperimenta, došlo se do zaključka da je opšte prihvaćen matematički izraz za određivanje nivoa ekvivalentne buke na osnovu vrijednosti statističkih nivoa L10, L50 i L90 nepouzdan. Primjenom metode višefaktorne regresione analize moguće je dobiti matematički izraz koji omogućava predstavljanje ekvivalentnog nivoa buke pomoću statističkih nivoa sa mnogo većom tačnošću.
Reference
*** (2003) Pravilnik o metodama i instrumentima mjerenja buke u uslovima koje moraju da ispunjavaju organizacije za mjerenje buke. Sl. list RCG, br. 37, od 13. 06
Delany, M., Harland, D.G., Hood, R.A., Scholes, W.E. The prediction of noise levels L10 due to road traffic. Journal of sound and vibration, vol. 48(3), pp 305-325
Kovačević, S. (2008) Teorijske i eksperimentalne karakteristike specijalističkog rada
Kroemer, E., Grandejan, E. (1999) Fitting the task to the human. Taylor & Francis
Pivac, S. (2008) Poslovna statistika
Praščević, M., Cvetković, D. (2005) Buka u životnoj sredini. Niš: Fakultet zaštite na radu
Spasić, S. (2009) Regresiona analiza. Predavanje
Vaš, A. (2010) Modeliranje višestrukom linearnom regresijom. Master rad
Yeow, K.W., Popplewell, N., Mackay, J.F.W. Method of predicting Leq created by urban traffic. Journal of sound and vibration, vol. 53(1), pp.103-109
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

J Process Man & New Technol (2016)
The problem communal noise in city of Vranje
Bogdanović Gordana, i dr.

Tehnika (2011)
Analiza nivoa buke u radnoj sredini kao karakterističnog uticajnog parametra
Mušicki Stevan M., i dr.

Vojnotehnički glasnik (2016)
Merenje buke i vibracija u kabini helikoptera Mi-8
Stojanović Ivica S.

prikaži sve [6]