Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 67, br. 4, str. 523-529
Klimatske promene i planiranje urbanosredinskog prebivališta
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za graditeljski menadžment - FGM, Beograd
Ključne reči: održivi razvoj; ravnoteža; pejzažna matrica; podzemni urbanizam
Sažetak
Problemi negativnog ekološkog nasleđa nisu ekskluzivno obeležje 20. veka, ali zbog oskudnosti raspoloživog prostora, nagomilanih negativnih efekata razvoja i sve intenzivnije eksploatacije zemljišnih resursa u svim domenima privrednog, društvenog i urbanog života, zatim korišćenja prirodnih resursa od industrijske do tehnološke revolucije, došli smo u fazu u kojoj se nužno i čak hitno nameće transformacija dosadašnjih neodrživih pojedinačnih, institucionalnih i sistemskih odnosa prema građenoj i životnoj sredini. Zbog temeljnog značaja prostornog i urbanističkog planiranja u savremenim gradograditeljskim aktivnostima, to se posebno odnosi na dosada nedovoljno funkcionalne paradigme, odnosno neusklađene ili neuravnotežene veze i odnose, između fizičkih arhitektonsko-pejzažno-urbanih struktura i potreba lokalne zajednice za održivim opstankom i ekourbanim razvojem na lokalnom i globalnom planu. To nas definitivno usmerava na potrebu napuštanja ili transformisanja dosadašnjeg koncepta planiranja i urbanizacije, koji nas je u velikoj meri i doveo do današnjih pretećih efekata staklene bašte. Na tim osnovama, prepoznatljive su potrebe artikulisanja novog integrativnog koncepta sa visokim stepenom ekourbane svesti, znanja i umeća svih profila koji participiraju u planiranju i izgradnji održivog ekourbanog razvoja građene sredine.
Reference
*** (1996) Životna sredina - integralni deo održivog industrijskog i urbanog razvoja. u: Korišćenje resursa, održivi razvoj i uređenje prostora, IV Zaštita životne sredine u planiranju (održivog) urbanog razvoja, Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Posebna izdanja br. 30, dec
Ćerimović,, Velimir, Lj. (2011) (Ne)održivo '2D' planiranje struktura urbanog i predeonog pejzaža u uslovima klimatskih promena. u: Budućnost razvoja naselja u svetlu klimatskih promena, Beograd: Društvo urbanista Beograda (DUB), s. 146-152 (137-172)
Ćerimović, V.Lj. (2011) Neodržive pseudourbane posledice zakonske i urbanističke terminologije. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 91, br. 3, str. 117-138
Ćerimović, V.Lj., i dr. (2008) Pseudourbanizacija ugrožava kvalitet vazduha u gradovima i naseljima Srbije. u: Međunarodna naučna konferencija 'Kvalitet zaštite vazduha 2008', 20. i 21. oktobar, Zbornik radova, Beograd: Privredna komora Srbije - Odbor za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, str. 233-247
Ćerimović, V.Lj. (2009) Očuvanje i zaštita postojećeg - danas još nepoznatog kulturno-parkovnog nasleđa u uslovima globalnih promena. u: Zbornik Druge i Treće konferencije o integrativnoj zaštiti, Banja Luka: Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, s. 293-326
Ćerimović, V.Lj. (2010) Kulturno-parkovno nasleđe kao integrativni deo zaštite graditeljske baštine i održivog razvoja (Primer Akademskog parka u Beogradu). u: Zbornik Pete konferencije o integrativnoj zaštiti, Banjaluka: Republički zavod za zaštitu kulturnoistorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, s. 297-298. (297-309)
Ćerimović, V.Lj., Vetmić, M. (2008) Zbornik Pete konferencije o integrativnoj zaštiti. Banjaluka - Beograd: Republički zavod za zaštitu kulturnoistorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, s. 233-247
Ćerimović, V.Lj. (2010) Održivost, građena sredina i klimatske promene. u: Zaštita životne sredine u energetici, rudarstvu, i pratećoj industriji, Divčibare, zbornik, Beograd: Univerzitet Union - Nikola Tesla Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine, 300-309
Ćerimović, V.Lj. (2008) Plansko-urbanistička i zakonodavna terminologija u funkciji pseudourbanizacije. u: Simpozijum 'Integracija-dezintegracija grada?', Zbornik radova, Beograd: Društvo urbanista Beograda, str. 71-94
Ćerimović, V.Lj. (2011) Pseudourbanizacija kao posledica zakonske i urbanističke terminologije. Tehnika, vol. 66, br. 1, str. 27-34
Ćerimović, V.Lj. (2008) Plansko-urbanistačka terminologija na štetu ekourbanih resursa. Ecologica, tematsko izdanje, 16, 171–180
Ćerimović, V.Lj. (2007) Ekourbana (ne)kultura i globalno zagrevanje. Časopis za urbanizam, arhitekturu i dizajn 'Arhitektura', Beograd, Podgorica, Broj 115, juli
Jokić, D. (1999) Neki kriterijumi optimizacije zemljišne politike u domenu podruštvljavanja položajne rente. u: Urbanologija. Realizacija urbanističkih planova - Problemi-metodi-mogućnosti, Beograd, s. 159-189
Kara-Pešić, Ž. (2003) Odbačen pre nego što je shvaćen. u: Jean Castex i dr. [ur.] Urbane forme, Beograd: Građevinska knjiga, str. 7-15
Korica, R. (1999) Uticaj urbanističkog planiranja na izgradnju i razvoj naselja na području Beograda u posleratnom periodu. Beograd: Urbanologija - Realizacija urbanističkih planova - problemi, metodi, mogućnosti, s. 135-157
Kurtović-Folić, N. (2000) Principi 'održivosti' I zaštita graditeljskog nasleđa. u: Principi i praksa održivosti u razvoju naselja u Srbiji - 2, zbonik radova, Beograd: Udruženje urbanista Srbije, s. 127-155
Kurtović-Folić, N., ur. (2000) Zbornik Pete konferencije o integrativnoj zaštiti. Banjaluka: Republički zavod za zaštitu kulturnoistorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske
Lukić, M. (2009) Savremeni grad i podzemna izgradnja. Izgradnja, vol. 63, br. 3-4, str. 116-122
Milošević, P.V. (2007) Treći, prekodunavski Beograd; nova dunavska orijentacija grada i zemlje - kakav bi Beograd trebalo da bude. u: Bogdanović Ružica [ur.] Simpozijum 'Nova urbanost - globalizacija - tranzicija', zbornik radova, Beograd: Društvo urbanista Beograda, 103-121
Milošević, P.V., Ćerimović, V.Lj. (2010) Eko-grad Beograd - kontinuitet sistemskih ogrešenja o održivost. Izgradnja, vol. 64, br. 1-2, str. 47-70
Milošević, P.V., Ćerimović, V.Lj. (2009) Ekograd Beograd - Kontinuitet sistemskih ogrešenja o održivost. u: Kontinuitet - diskontinuitet u planiranju gradova, Zbornik radova, Beograd: Društvo urbanista Beograda, str. 36-62
Milošević, V.P., Ćerimović, Lj.V. (2009) Eco-city abstract ID congress e-book. u: ECOCITY - 2009 - Ecocity world summit 2009, Istanbul, Belgrade, number 27, 220-235
Nikezić, Z. (2007) Građena sredina i arhitektura. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta
Radović, R. (1995) Savremeno urbanističko planiranje i dinamični grad. Vrt ili kavez - eseji i studije iz arhitekture i grada. Novi Sad: Prometej
Zerzan, J. (2004) Anarhoprimitivizam protiv civilizacije. Zagreb: Jesenski i Turk
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Tehnika (2013)
Održiva arhitektura urbanosredinskog pejzaža
Ćerimović Velimir Lj.

Tehnika (2011)
Pseudourbanizacija kao posledica zakonske i urbanističke terminologije
Ćerimović Velimir Lj.

Nasleđe Kragujevac (2011)
Urbanizacija ili pseudourbanizacija
Ćerimović Velimir Lj.

prikaži sve [4]