Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 67, br. 4, str. 627-634
Uticaj redukcije kapaciteta na promenu transportnih zahteva na skrin liniji - beogradska skrin linija
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
Projekat:
Uticaj globalnih izazova na planiranje saobraćaja i upravljanje saobraćajem u gradovima (MPNTR - 36021)

Ključne reči: istraživanja transportnih zahteva; skrin linija; analiza pre i posle
Sažetak
U radu je predstavljeno istraživanje1 radi utvrđivanja efekata redukcije kapaciteta na gradskom autoputu na promenu obima i preraspodelu saobraćajnih tokova na skrin liniji. Redukcija kapaciteta je bila posledica rekonstrukcije jedne deonice gradskog autoputa. Prostorno, istraživanje je smešteno na skrin liniju koja obuhvata tri beogradska mosta preko reke Save. Na odabranim presecima meren je protok saobraćaja pre i posle rekonstrukcije deonice na mostu Gazela. Pored toga, testirana je i mogućnost da karakteristične gradske saobraćajnice, mogu dovoljno dobro reprezentovati promene transportnih zahteva na nivou celog grada usled redukcije kapaciteta.
Reference
*** Effects of capacity reduction on transportation demand distribution: Belgrade screen line
Čelar, N.Đ. (2007) Prilog istraživanju merodavnih vrednosti zasićenog toka na signalisanim raskrsnicama. Beograd: Saobraćajni fakultet, magistarski rad
DfT, Department for Transport (2004) Design manual for roads and bridges. UK DfT, Volume 12 (Traffic Appraisal of Roads Schemes) - Section 2 (Traffic Appraisal Advice) - Part 1 (Traffic Appraisal in Urban areas)
Đorić, V. (2008) Modeliranje transportnih zahteva sa aspekta održivog transporta i energetske efikasnosti. Tehnika - Saobraćaj, vol. 55, br. 6, str. 17-24
Đorić, V., Ivanović, I., Grujičić, D. Belgrade: University of Belgrade,Faculty of Transport and Traffic Engineering, Traffic Engineering Department, Transportation Planning Laboratory, Disertacije
Jović, J., Đorić, V., i dr. (2006) Analiza saobraćajnih opterećenja u zoni unutrašnjeg magistralnog poluprstena od Ulice Omladinskih brigada do Paštrovićeve ulice primenom Transportnog modela Beograda. Institut Saobraćajnog fakulteta
Jović, J., i dr. (2007) Transportni model Beograda 2007. Institut Saobraćajnog fakulteta
Jović, J. (1996) Planiranje saobraćaja u gradovima - praktikum. Beograd: Saobraćajni fakultet
Kutz, M. (2004) Handbook of transportation engineering. New York: McGraw-Hill
Meyer Mohaddes Associates Inc (2004) Regional screenline traffic count program. pp 46
New York City Department of Transportation (2006) New York city screenline traffic flow. pp 53
Stopher, P., Helen, M., Metcalf, A. (1996) National cooperative highway research program. National Research Council (U. S.), Transportation Research Board
Stopher, P., Metcalf, H. (2006) National cooperative highway research program. National Research Council (U. S.), Transportation Research Board
TfL (2008) TfL cordon and screenline surveys 1971-2008. pp 44
Tourangeau, R., Zimowski, M., Ghadialy, R. (1997) An introduction to panel surveys in transportation studies. Chicago: National Opinion Research Center, pp 59
Vukanović, S., i dr. (2007) Istraživanje karakteristika saobraćaja na jedinstvenoj uličnoj mreži grada Beograda za 2006. godinu. Institut Saobraćajnog fakulteta, Katedra za saobraćajno inženjerstvo, Laboratorija za regulisanje saobraćaja, CD izdanje
Vukanović, S. (2010) Inteligentni transportni sistemi (ITS) i upravljanje saobraćajem - pregled - I deo. Tehnika - Saobraćaj, vol. 57, br. 1, str. 10-18
Vukanović, S. (2010) Inteligentni transportni sistemi (ITS) i upravljanje saobraćajem - pregled, II deo. Tehnika - Saobraćaj, vol. 57, br. 2, str. 19-26
Vukanović, S. (1997) Saobraćajne mreže I. Beograd: Saobraćajni fakultet Univerziteta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci