Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 68, br. 2, str. 315-323
Radovi na putu - upravljanje saobraćajem na alternativnom delu mreže
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
Ključne reči: radovi na putu; alternativni pravci; signalni planovi; efekti
Sažetak
Uticaj radova na rehabilitaciji dela autoputa na odvijanje saobraćaja na tom delu mreže i na potrebu alternativnih saobraćajnica kojima bi se deo saobraćaja vodio u toku rehabilitacije puta je razmatran u radu. Ovo podrazumeva definisanje optimalnog koncepta režima i vođenja saobraćaja na alternativnoj deonici na koju se preusmerava saobraćaj u toku rehabilitacije autoputa. Jedan od glavnih zadataka utvrđivanja režima saobraćaja na alternativnim pravcima jeste održavanje signalnih planova raskrsnica. Kroz konkretni primer ukazano je na potrebu usaglašavanja signalnih planova u slučaju preusmeravanja saobraćaja na alternativne pravce kao i očekivanih efekata.
Reference
Kuzović, L. (2000) Kapacitet i nivo usluge drumskih saobraćajnica. Beograd: Saobraćajni fakultet
Manojlović, P. (2007) Prostorni plan područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 Subotica - Beograd. Beograd: Republička direkcija za puteve
Osoba, M., Vukanović, S., Stanić, B. (1999) Upravljanje saobraćajem pomoću svetlosnih signala - prvi deo. Beograd: Saobraćajni fakultet
Vlahović, S., Čizmić, I. (2007) Koncept privremenog režima saobraćaja u toku rehabilitacije autoputa E-75, deonica Aerodrom 'Nikola Tesla'-'Bubanj Potok' (prolaz kroz Beograd). u: Naučno-stručni skup Rehabilitacija i rekonstrukcija puteva, Zlatibor, Zbornik radova, Novi Sad: Centar za puteve Vojvodine, 330-337
Vukanović, S. (2012) Upravljanje saobraćajem. Beograd: Saobraćajni fakultet, CD elektronska verzija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.