Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 68, br. 4, str. 601-608
Strukturalna morfogeneza - koncept generativne procedure za dizajn arhitektonske forme
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
Projekat:
Razvoj i primena naučnih metoda u projektovanju i građenju visokoekonomičnih konstruktivnih sistema primenom novih tehnologija (MPNTR - 36008)

Ključne reči: integrisano projektovanje; performanse; pronalaženje forme; strukturalna morfogeneza; izogeometrijska analiza; slobodna forma
Sažetak
Radom se razmatra mogućnost upotrebe metoda zasnovanih na strukturalnim performansama u produkciji geometrijski kompleksnih nekonvencionalnih arhitektonskih formi. Polazeći od činjenice da su napredne digitalne tehnologije i multidisciplinarni pristup u značajnoj meri izmenili tradicionalne relacije procesa projektovanja, ukazuje se na potencijale korišćenja metoda, procesa i alata koji inicijalno nisu namenjeni arhitektonskoj produkciji. Bazirane na biološkoj paradigmi, morfogenetske strategije u oblasti arhitekture predstavljaju dinamične operaciono-zasnovane metode za pronalaženje forme (form-finding). Težište rada biće na koncipiranju morfogenetske procedure za dizajn integrisanih morfoloških rešenja koje karakteriše optimalna međuzavisnost forma-struktura. Procedura se zasniva na korišćenju izogeometrijskog koncepta, kojim je omogućena integracija CAD i FEA. Za razliku od klasične FEA, u kojoj se vrši interpolacija geometrije, u izogeometriji analiza se vrši na osnovu egzaktno definisane početne geometrije, čime je omogućen dizajn, analiza i podešavanje modela upotrebom jedinstvenog tipa podataka, a što značajno olakšava i ubrzava proces uzastopnih analiza varijantnih formi. Rad je u funkciji potvrđivanja teze da transpozicija, unapređenje i integracija kreativnih alata utiču na preispitivanje konvencionalnih pristupa, metoda i procedura omogućavajući inovaciju i optimizaciju samog procesa projektovanja.
Reference
Cottrell, J.A., Hughes, T.J.R., Bazilevs, Y. (2009) Isogeometric analysis: Toward integration of CAD and FEA. UK: John Wiley & Sons
Frazer, J. (1995) An evolutionary architecture. London: Architectural Association
Goldberg, D.E. (1989) Genetic algorithms in search: Optimization and machine learning. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Grobman, Y.J., Neuman, E. (2012) Performalism: Form and Performance in Digital Architecture. NY: Routledge, Taylor & Francis Group, Oxon
Gruber, P. (2011) Biomimetics in Architecture - Architec-ture of Life and Buildings. Wien, New York: Springer-Verlag
Hansel, M., Menges, A. (2006) Differentiation and Perfor-mance: Multy-Performance Architectures and Modulated Environments. UK: Wiley-Academy, 76(2): 60-69
Huang, X., Xie, M. (2010) Evolutionary Topology Opti-mization of Continuum Structures: Methods and Applications. UK: Wiley
Kolarevic, B. (2003) Architecture in the digital age - design and manufacturing. New York: Spon Press
Kovačević, D. (2006) MKE modeliranje u analizi konstrukcija. Beograd: Građevinska knjiga a. d
Nestorović, M. (2000) Konstruktivni sistemi - principi konstruisanja i oblikovanja. Beograd: Arhitektonski fakultet
Nestotovic, P., Milosevic, J. (2011) An implementation of isogeometric analysis concept in free-form architectural roof design. Applied Geometry and Graphics, br. 88, Ukraine Association for Applied Geometry, Kyiv, 229-233
Piegl, L., Tiller, W., The, N.book (1997) Berlin - Heildelberg - New York: Springer-Verlag, 2nd Edition
Terzidis, K. (2006) Algorithmic architecture. Oxford: Architectural Press
Thompson, d'Arcy W. (1917) On growth and form. Cambridge: Cambridge University Press
Turing, A.M. (1952) The Chemical basis of morphogenesis. Philosophical Transaction of the Royal Society B, Vol 37, No 641
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.10.2013.

Povezani članci