Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 69, br. 1, str. 69-75
Rešavanje i predstavljanje jednog termodinamičkog problema primenom mehaničke i električne analogije
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: gasni oscilator; izotermska i adijabatska promena; male oscilacije; jednačine i parametri oscilacija; ekvivalentne šeme; Tejlorov red; mehanička i električna analogija; linearizacija jednačina
Sažetak
U radu su za slučaj gasnog oscilatora razmatrane dve karakteristične termodinamičke promene stanja, i za njih odrađena funkcionalna zavisnost sile od pomeranja klipa u nelinearnom obliku. Pri ovome su posmatrane male oscilacije dok je linearizacija izvedena zanemarivanjem nelinearnog člana kao male veličine kod izotermske promene, odnosno razvojem dobijene funkcije u Tejlorov red za slučaj adijabatske promene. Na bazi analize analognog oscilatornog mehaničkog sistema, odnosno ekvivalentne šeme problema, određeni su karakteristični parametri oscilovanja i zakon kretanja posmatranog termodinamičkog sistema. Na taj način postignuto je znatno uprošćenje rešenja problema u odnosu na klasičan postupak. Na kraju rada, izvršena je analiza dobijenih rezultata i uspostavljanje odgovarajućih električnih analogija, koje su iskorišćene za predstavljanje problema preko odgovarajućih električnih kola, odnosno analognih matematičkih relacija, u kojima su uključeni napon i struja kao električne veličine. Isto tako, pokazano je da je električnom analogijom moguće predstaviti sve procese kako mehaničke tako i termodinamičke koji se opisuju homogenim diferencijalnim jednačinama drugog reda, a koje su ujedno i najčešće u tehničkoj praksi.
Reference
Babakov, I.M. (1995) Teorija kolebanij. Moskva: Nauka
Bazarov, I.P. (1983) Termodinamika. Moskva: V.Š
Borgnakke, C.R., Sonntag, E., Wylen, G.J. (2009) Fundamentals thermodynamics. New York: John Wiley and Sons
Bronštejn, I.N. (1982) Sprovočnik po matematike. Moskva: Gosudarstvenoe izdatelstvo
Cengel, Y.A., Boles, M.A. (2010) Thermodynamics. New York: McGraw-Hill
den Hartog, J. (1985) Mechanical vibrations. New York: McGraw-Hill
Doering, E., Schedwill, H., Dehli, M. (2005) Grundlagen der Technischen Thermodynamik. Stuttgart: Teubner
Ivanović, D., Vučić, V. (1989) Elektromagnetika i optika. Beograd: Naučna knjiga
Jablonskij, A.A., Norejko, S.S. (1989) Kurs teorii kolebanij. Moskva: Vysšaja škola
Kozić, D. (2007) Termodinamika, inženjerski aspekti. Beograd: Mašinski fakultet
Moran, M.J. (1999) Fundamentals of engineering thermodynamics. New York: John Wiley & Sons
Moran, M.J., Shapiro, H.N. (2011) Engeneering thermodynamics. New York: John Wiley & Sons, 6th ed
Pejović, B., Todić, A., Skulić, A. (2010) Jedan način uspostavljanja analogije između samoizazvanih oscilacija kod mašina alatki i električnih sistema. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 16, br. 1, str. 77-81
Sebo, W.W. (1978) Theory and problems of mechanical vibrations. New York: SKN
Sekulić, M. (1974) Elektrika sa automatikom. Beograd: Zavod za udžbenike
Timoshenko, S.P. (1995) Vibration problems in engineering. New York: Nostrand Company
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1401069P
objavljen u SCIndeksu: 11.06.2015.