Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 70, br. 2, str. 337-345
Ekonomska analiza potreba za usavršavanjem ljudskih resursa
Visoka škola za projektni menadžment, Beograd
Sažetak
Problematika celoživotnog učenja, vezuje se za motivisanu i dobrovoljnu potragu za znanjem iz ličnih ili organizacionih razloga. Činjenica da pojedinac uči vođen ličnim karijernim ciljevima, željom za napredovanjem i sopstvenom motivacijom upućuje na značaj celoživotnog učenja za celokupnu socijalnu uključenost, samoodrživost, ali i konkurentnost i zapošljavanje. Zajednički imenitelj svih problema ulaganja u obrazovanje je problem povećanja izdvajanja za ovu društvenu problematiku, onim tempom kojim se u ovoj oblasti manifestuju potrebe. Relativna ograničenost resursa zahteva da se o ulaganjima u stručno usavršavanje odvija u skladu sa očekivanim doprinosom stvaranju nove vrednosti, povećanju društvene produktivnosti i razvoju društva u celini. Respektovanje ovog zahteva, u celini, treba da obezbedi maksimalne društveno-ekonomske efekte s minimalnim ulaganjima. Precizno merenje se postiže alatima ekonomske analize: cost & benefit, economic sensitivity analysis, risk assessment.
Reference
*** (2013) TAIEX public employment services staff training internal market. TAIEX, 53114
*** (1981) Michan cost: Benefit analysis. Washington: Economics and Political Science and the American University
*** (2011) Training effectiveness toolkit. Arlington, Virginia: Defense Centers of Excellence for Psychological Health and Traumatic Brain Injury (DCoE)
Bee, F., Bee, R. (2003) Learning needs analysis and evaluation. London: Chartered Institute of Personnel & Development
Buha, V. (2012) Istraživanje marketing pristupa u procesu učenja na daljinu. Beograd: FON, doktorska disertacija
Jovanović, P. (2009) Savremeni menadžment. Beograd: Visoka škola za projektni menadžment - Zuhra
Jovanović, P., Šobajić, V., Jovanović, F. (2013) Knowledge management and learning. Serbian Project Management Journal, Volume 3. Issue 1, 20
Kotler, Ph., Keller, K.L. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data Status
Lečić, R. (1996) Uloga cost-benefit analize u oceni investicija. Poslovna politika, decembar
Malhatra, Y. (2000) Knowledge management for e-business performance: Advancing information strategy to interne time. Executive Journal, vol. 16(4), str. 5-16
Milosavljević, G. (2002) Projektovanje obuke. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Torrington, D., Hall, L., Taylor, S. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Data Status
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika1502337B
objavljen u SCIndeksu: 04.11.2015.