Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 70, br. 2, str. 350-355
Upravljanje poslovnim rezultatima javnih preduzeća kao performansama poslovanja
Javno preduzeće 'Pošta Srbije', Padna jedinica poštanskog saobraćaja 'Šabac', Šabac
Ključne reči: javno preduzeće; profit; autput; performansa
Sažetak
Zbog postojanja nesavršenosti savremenog tržišnog okruženja neophodno je postojanje mešovite privrede tj. kako privatnih preduzeća, tako i preduzeća u vlasništvu države. Državna preduzeća zbog postojanja organizacionih i individualnih ograničenja imaju smanjenu efikasnost svog poslovanja. Kako bi se javno preduzeće što više približilo Paretooptimumu tokom svog poslovanja potrebno je efikasno upravljati profitom, autputima i drugim performansama poslovanja javnih preduzeća.
Reference
*** (2012) Zakon o javnim preduzećima. Službeni glasnik,, br. 119, član 1. i 2
Krstić, B.D., Sekulić, V. (2007) Upravljanje performansama preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
Malinić, D., Milićević, V., Stevanović, N. (2013) Upravljačko računovodstvo. Beograd: Ekonomski fakultet, 109-120
Mankju, G.N. (2007) Principi ekonomije. Beograd: Ekonomski fakultet
Rothschild, M., Stiglitz, J.E. (1976) Equilibrium in competitive insurance markets: An essay on the economic of imperfect information. Q J Econ, 80, str. 629-649
Rozen, H.S., Gejer, T. (2011) Javne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Rummler, G.A., Brache, A.P. (1995) Improving performance: How to manage the white space on the organization chart. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers
Stiglitz, J.E. (1999) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet
Varijan, H. (2008) Mikroekonomija. Beograd: Ekonomski fakultet
Wernerfelt, B. (1984) A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5, str. 171-180
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1502350J
objavljen u SCIndeksu: 04.11.2015.

Povezani članci

Ekonomika (2015)
Modeli iracionalnog ponašanja domaćinstva i firme
Krstić Bojan, i dr.

Zb Pravnog fak Niš (2009)
Ekonomska analiza ekološkog prava i politike
Mojašević Aleksandar

FU: Econ&Organization (2009)
Neki metodološki problemi savremene ekonomske nauke
Kitanović Dragoslav, i dr.

prikaži sve [80]