Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 70, br. 2, str. 359-367
Istraživanje zadovoljstva studenata uslugom visokog obrazovanja
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd
Sažetak
U uslovima opšte globalizacije, visokoškolske ustanove treba da razviju mehanizme održivog razvoja i uspeha na konkuretnom akademskom prostoru. Projektovanje sistema menadžmenta kvalitetom predstavlja osnov za kontinualno unapređenje usluga, kao i prepoznavanje obaveza prema korisnicima. Da bi postigla ciljeve, visokoškolska ustanova treba da svojim korisnicima pruži vrednosti koje se stalno poboljšavaju. Shvatanje, zadovoljenje i prevazilaženje potreba i očekivanja korisnika usluge visokog obrazovanja od suštinskog je značaja za ostvarivanje konkurentske prednosti, pozicioniranje na akademskom prostoru, održivog razvoja, a samim tim i postizanja održivog uspeha. Istraživanja u okviru ovog rada imaju za cilj da ukažu na značaj primene modela sistema menadžmenta kvalitetom kao efektivnog alata za obezbeđivanje kvaliteta nastavno - obrazovnog procesa, unapređenje usluge visokog obrazovanja i postizanje zadovoljstva korisnika. Takav pristup omogućuje upravljačkoj strukturi visokoškolske ustanove stalan nadzor nad ključnim parametrima poslovanja i donošenje odluka iz oblasti kvaliteta za stalno unapređenje.
Reference
*** (2013) Istraživanje o samovrednovanju ustanove za 2012/2013 godinu. Beograd: Akademija za diplomatiju i bezbednost
*** (2013) Istraživanje o studentskom vrednovanju ustanove za 2012/2013 godinu. Beograd: Visoka škola strukovnih studija, Beogradska politehnika, dostupno na sajtu www.politehnika.edu.rs
*** (2013) Istraživanje o samovrednovanju ustanove za 2012/2013 godinu. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, dostupno na sajtu www.vtsns.edu.rs
Garett, R. (2003) Quality Assurance in Borderless Higher Education, Six initiatives. u: The observatory on borderless Higher Education, UK: Report
Janovac, T. (2014) Unapređenje kvaliteta visokoškolske ustanove na osnovu kriterijuma potreba korisnika. Beograd: Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finasije, doktorska disertacija
Kasperaviciute, R. (2013) Application of ISO 9001 and EFQM excellence model within higher education institutions: Practical experiences analysis. u: Social Transformations in Contemporary Society
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/tehnika1502359J
objavljen u SCIndeksu: 04.11.2015.

Povezani članci