Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[7]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 71, br. 1, str. 129-136
Primene metode MABAC u podršci odlučivanju upotrebe snaga u odbrambenoj operaciji
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Ključne reči: MABAC (Multi-Attributive Border Approximation area Comparison); odlučivanje; varijanta upotrebe; odbrambena operacija
Sažetak
U radu je prikazana primena nove metode višekriterijumske komparacije graničnih aproksimativnih oblasti - MABAC. Osnovna postavka metode ogleda se u definisanju udaljenosti kriterijumske funkcije svake posmatrane alternative od granične aproksimativne oblasti. Granična aproksimativna oblast definiše se posebnim postupkom za svaki kriterijum i zavisi od vrednosti svih alternativa po posmatranom kriterijumu. Metoda je prikazana kroz šest jednostavnih koraka u podršci odlučivanja upotrebe snaga u odbrambenoj operaciji. Za definisanje kriterijuma i njihovih težinskih koeficijenata iskorišćena su ranija istraživanja.
Reference
*** (2010) Doktrina Voske Srbije. Beograd: Medija centar 'Odbrana'
*** (2013) Uputstvo za operativno planiranje i rad komandi u Vojsci Srbije. Beograd: GŠVS
*** (1981) Vojni leksikon. Beograd: Vojnoizdavački zavod, str. 336
Božanić, D., Pamučar, D., Đorović, B. (2013) Modifikacija metode analitičkog hijerarhijskog procesa i njena primena u donošenju odluka u sistemu odbrane. Tehnika, vol. 68, br. 2, str. 327-334
Božanić, D., Karović, S., Pamučar, D. (2014) Adaptivna neuronska mreža za izbor varijante upotrebe kao preduslov proračuna cene koštanja napadne operacije kopnene vojske. Vojno delo, vol. 66, br. 4, str. 148-162
Čupić, M., Suknović, M. (2008) Odlučivanje. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Danigen, Dž.F. (1983) Kako voditi rat. Beograd: VINC
Devetak, S.M., Terzić, M.R. (2011) Primena metode analitičkih hijerarhijskih procesa u izboru optimalnog taktičkog radio sistema. Vojnotehnički glasnik, vol. 59, br. 3, str. 161-176
Djordjević, V. (2011) Uvod u operatiku kao nauku i praktičnu veštinu. Beograd: Medija centar Odbrana
Gagnon, M. (2002) COA modeling with fuzzy information. Canada: Defence Research and Development
Gajović, V.M., Radivojević, G.M. (2014) Menadžment rizicima u osiguranju primenom AHP metode. Tehnika, vol. 69, br. 4, str. 687-693
Goztepe, K., Kahraman, C. (2015) A new approach to military decision making process: Suggestions from MCDM point of view. u: International Conference on Military and Security Studies, Zbornik radova, p. 118-122
Goztepe, K., Ejder, A., Calıkoğlu, E. (2011) Course of action (COA) selection for special operations using fuzzy multi-criteria decision making technique. u: The second international Fuzzy systems symposium FUZZYSS, Zbornik radova, 11, p. 355-359
Inđić, D.R., Luković, Z.T., Mučibabić, S.D. (2014) Model angažovanja jedinica ABH službe prilikom hemijskog udesa. Vojnotehnički glasnik, vol. 62, br. 1, str. 23-41
Jovanović, B. (1984) Uvod u teoriju vojnog rukovođenja. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Karović, S., Pušara, M. (2010) Kriterijumi za angažovanje snaga u operacijama. Novi glasnik, (3-4), p-37-58
Klauzevic, K.fon (1951) O ratu. Beograd: Vuk Karadžić
Lootsma, F.A. (1988) Numerical scaling of human judgment in pairwise-comparison methods for fuzzy multicriteria decision analysis: Mathematical models for decision support. NATO ASI Series F, Computer and System Sciences, 48, 57-88
Mészáros, Cs., Rapcsák, T. (1996) On sensitivity analysis for a class of decision systems. Decision Support Systems, 16(3): 231-240
Mučibabić, S. (2003) Odlučivanje u konfliktnim situacijama. Beograd: Vojna akademija VSCG
Nikolić, I., Borović, S. (1996) Višekriterijumska optimizacija - metode, primena u logistici, softver. Beograd: Centar vojnih škola Vojske Jugoslavije
Pamučar, D., Božanić, D., Đorović, B. (2011) Fuzzy logic in decision making process in the Armed forces of Serbia. Saarbrucken: LAMBERT Academic Publishing
Pamučar, D., Ćirović, G. (2015) The selection of transport and handling resources in logistics centers using Multi-Attributive Border Approximation area Comparison (MABAC). Expert Systems with Applications, 42(6): 3016-3028
Pamučar, D.S., Vasin, L.T., Đorović, B.D., Lukovac, V.M. (2012) Dizajniranje organizacione strukture upravnih organa logistike korišćenjem fuzzy pristupa. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 3, str. 143-167
Saaty, T.L. (1980) The analytic hierarchy process. New York, itd: McGraw-Hill
Seiford, L.M. (1996) The evolution of the state-of-art 1978-1995. Journal of Productivity Analysis, 7: 99-137
Slavković, R., Talijan, M., Jelić, M. (2012) Projektovanje vojnih operacija. Vojno delo, vol. 64, br. 4, str. 129-139
Srđević, B., Srđević, Z. (2004) Vrednovanje kriterijuma i strategija korišćenja regionalnog hidrosistema 'Nadela' pomoću analitičkog hijerarhijskog procesa. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Departman za uređenje voda
Srđević, B., Zoranović, T. (2003) AHP u grupnom odlučivanju sa potpunom i nepotpunom informacijom. u: Zbornik radova SYM-OP-IS, p. 727-730
Suvajac, M., Kovač, M. (2012) Plan i koncept vojnih operacija. Vojno delo, vol. 64, br. 4, str. 91-101
Zoranović, T., Srđević, B. (2003) Primer primene AHP u grupnom odlučivanju u poljoprivredi. u: Zbornik radova SYM-OP-IS, p. 723-26