Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:112
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:96

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 72, br. 1, str. 117-125
Motivacija i politika upravljanja ljudskim resursima u organizaciji
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd

e-adresag.jovanovicbg@gmail.com
Ključne reči: ljudski resursi; motiv; motivatori; motivacija zaposlenih; teorije motivacije; motivacione tehnike
Sažetak
Organizacije danas posluju u neizvesnom okruženju, praćenom stalnim promenama i tehnološkim inovacijama. Najveći uticaj na uspešnost poslovanja imaju ljudi kao ključni poslovni resursi. Motivacija i zadovoljstvo zaposlenih postaju osnov savremene organizacije. Motivisani zaposleni danas predstavljaju strateški resurs kojima se stiče konkurentska prednost organizacije.
Reference
Čerović, S. (2013) Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu. Beograd
Đorđević, B.J., Pavić, S.Ž. (2011) Osnove menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Univerzitet Singidunum, 203-204
Kordić, B., Pajević, D. (2007) Opšta psihologija sa socijalnom psihologijom. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Martinović, M., Tanasković, Z. (2014) Menadžment ljudskih resursa. Užice, 96
Mašić, B. (2010) Menadžment. Beograd
Vallerand, R.J., Pelletier, L.G., Koestner, R. (2008) Reflections on self-determination theory. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 49(3): 257-262
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika1701117J
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2017.
Creative Commons License 4.0