Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 72, br. 2, str. 285-291
Finansijski menažment kao sredstvo za donošenje investicionih odluka
aVojska Srbije, Beograd
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
cSlobomir P Univerzitet, Bijeljina, Republika Srpska, BiH

e-adresaradovandam78@gmail.com
Sažetak
Investicione odluke, koje za posledicu imaju ulaganja finansijskih sredstava radi ostvarivanja ekonomskih, neekonomskih ili i jednih i drugih ciljeva i efekata u budućnosti, su centralni predmet finansijskog menadžmenta. Korišćenjem metoda finansijske matematike mogu se predvideti efekti investicija koji se sa stanovišta ocene efikasnosti iskazuju u novčanom obliku budućih prihoda. Periodi, investicionog ulaganja i korišćenja investicije, mogu biti jednaki ili različite dužine. Sa ekonomskog stanovišta je poželjno da period investicionog ulaganja bude kratak, a ekonomski vek efekata investicije što duži. Za neku investiciju kažemo da je isplativa ili rentabilna ako je sadašnja vrednost investicionog ulaganja manja od sadašnje vrednosti prihoda od investicije.
Reference
Brealey, R., Myers, S., Marcus, A. (2007) Osnove korporativnih financija. McGraw-Hill Company, Inc, Copyright
Kočović, J. (2014) Finansijska matematika. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Kulić, M. (2010) Finansijski menadžment. Beograd: Megatrend Univerzitet
Milović, N. (2010) Merenje konkurentnosti kao preduslov upravljanja privredom. Management: Journal for Theory and Practice Management, vol. 15, br. 57, str. 47-53
Rstić, M.J., Zekić, M.M. (2016) Corporate governance as an intellectual property management. Tehnika, vol. 71, br. 2, str. 305-312
Solomon, E. (1963) The theory of financial management. New York: Columbia University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1702285D
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2017.
Creative Commons License 4.0