Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 73, br. 2, str. 265-269
Značaj korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija u upravljanju radom autotransportnih preduzeća
aFakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Budva, Crna Gora
bUniverzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
cUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresaautoboka@t-com.me
Sažetak
Dinamičan razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija značajno utiče na poslovanje autotrans-portnih preduzeća pa je tako danas teško zamisliti savremeno autotransportno preduzeće koje u svom radu i poslovanju ne koristi informaciono-komunikacione tehnologije. Autotransportna preduzeća koriste savremene informaciono-komunikacione tehnologije kako u operativnom dijelu poslovanja i upravljanja tako i procesu strateškog planiranja i odlučivanja. Koristeći savremene informaciono-komunikacione tehnologije autotransportna preduzeća ostvaruju efikasnije poslovanje, obezbjeđuju veću konkurentnost na transportnom tržištu i stvaraju preduslove za brži razvoj preduzeća. Informaciono-komunikacione tehnologije omogućavaju autotransportnim preduzećima da unaprijede svoje transportne usluge, da bolje organizuju proces rada, a donosiocima odluka na svim nivoima menadžmenta daju značajnu podršku u procesu upravljanja i obezbjeđuju relevantne informacije koje koriste donosioci odluka.
Reference
Balaban, N. (2005) Informacioni sistemi u menadžmentu. Beograd: Savremena administracija
Bulat, V. (2008) Organizacija preduzeća. Kruševac: ICIM
Gladović, dr P. (2014) Informacioni sistemi u drumskom transportu. Novi Sad: FTN
Gladović, P. (2011) Organizacija i upravljanje u drumskom saobraćaju. Berane: FSKL
Jusufranić, I. (2007) Osnove drumskog saobraćaja. Travnik: Saobraćajni fakultet
Kulović, M. (2013) Drumski saobraćaj i transport. Banja Luka: Panevropski univerzitet APERION
Salamadija, V., Avramović, Ž.Z. (2017) Neophodnost permanentnog školovanja kadrova za rad sa IK tehnologijama u ATP drumskog transporta. u: Informacione Tehnologije za e-Obrazovanje, IX međunarodni naučno-stručni skup, Zbornik radova, Banja Luka: Panevropski univerzitet APERION, 29-30
Salamadija, V. (2016) Primjena informacionih sistema u upravljanju promjenama u drumskom transportu. Budva: FSKL, magistarski rad
Sofirović, V. (2004) Informacione tehnologije. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihailo Pupin
Veljović, A., Radojičić, M., Vesić, J. (2008) Menadžment informacioni sistemi. Čačak: Tehnički fakultet
Vešović, V. (2016) Menadžment u saobraćaju. Budva: FSKL
Vešović, V. (2014) Organizacija saobraćajnih preduzeća. Berane: FSKL
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/tehnika1802265S
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2018.
Creative Commons License 4.0