Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 73, br. 5, str. 691-695
Saobraćajni sistem organizovan u funkciji savremenog razvoja turizma
Tesla payments, Pennsylvania, USA

e-adresaljiljanaradulovic.pg@gmail.com
Sažetak
Evolucija saobraćajnih tržišnih uslova podržana dinamičnim razvojem tehnologije i pojačanim zahtjevima za uslugama prevoza inicirala je potrebu za strateškim metodološkim i analitičkim konceptom usmjerenim ka uspostavljanju saobraćajnog sistema koji će stepenom bezbijednosti, efikasnosti i organizacije obezbijediti neophodnu teritorijalnu i vremensku usklađenost, kao faktora koji determinišu dostupnost i pozicioniranje turističkih destinacija na savremenom turističkom tržištu. U tom cilju, sprovedeno istraživanje je usmjereno ka identifikovanju stepena međuzavisnosti razvoja saobraćaja i turizma, zasnovano na analizi teorijskih koncepata i determinisanju osnovnih dimenzija savremenog saobraćajnog sistema, kako bi shodno karakteristikama savremenog saobraćajnog i turističkog tržišta istakli značaj uspostavljanja saobraćajnog sistema organizovanog u funkciji savremenog razvoja turizma.
Reference
Božić, V.S., Novaković, S. (2008) Ekonomija saobraćaja - sa elementima logistike. Beograd: Ekonomski fakultet
Buhalis, D., Costa, C. (2006) Tourism business frontiers. Oxford: Elsever Butterworth Heinemann
Culpan, R. (1987) International tourism model for developing economies. Annals of Tourism Research, 14(4): 541-552
Dwyer, L., Forsyth, P., Dwyer, W. (2010) Tourism Economics and Policy. New York: Channel View Publications
Lumsdon, L., Page, S. (2004) Tourism and Transport - Issues and Agenda for the New Millennium. New York: Routledge
Matias, Á., Nijkamp, P., Sarmento, M. (2011) Impact of Tourism. u: Matias, Álvaro; Nijkamp, Peter; Sarmento, Manuela [ur.] Tourism Economics, Heidelberg: Springer Nature, str. 1-8
Popesku, J. (2011) Menadžment turističke destinacije. Beograd: Uni-verzitet Singidunum
Rodrigue, J.P., Comtois, C., Slack, B. (2013) The Geography of Transport System. New York, 3rd edition
Vešović, V. (2009) Strateški menadžment u saobraćaju. Berane: Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/tehnika1805691R
objavljen u SCIndeksu: 09.11.2018.
Creative Commons License 4.0