Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 73, br. 5, str. 696-705
Novi pristupi u obrazovanju kadrova za strateški razvoj saobraćaja
aFakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Budva, Crna Gora
bTrans Logistics AG, Beograd

e-adresavujadin.vesovic@gmail.com
Ključne reči: saobraćaj; strategija; strateški ciljevi; tehnologija; obrazovanje kadrova; novi koncepti
Sažetak
U radu se obrađuje savremeno obrazovanje kadrova u saobraćaju. Prvo se ukazuje na značaj saobraćaja u razvoju privrede i društva i njegovu ulogu u Evropskoj uniji i Jugoistočnoj Evropi. Zatim se prikazuje razvoj saobraćaja koji je definisan strateškim dokumentima Evropske unije, naglašavajući ogromna ulaganja (finansijska sredstva) u saobraćajnu infrastrukturu i uopšte u saobraćaj. Nakon toga razmatraju se novi koncepti obrazovanja kadrova u saobraćaju. Na početku ovog dijela se naznačava značaj znanja i obrazovanja kadrova u saobraćaju i nove tehnologije koji će presudno uticati na obrazovanje ovih kadrova. Poslije toga razmatraju se novi koncepti obrazovanja kadrova u saobraćaju: kvalitet visokog obrazovanja; internacionalizacija visokog obrazovanja; permanentno (cjeloživotno) obrazovanje; dualno obrazovanje; praktična nastava; istraživačko obrazovanje. Na kraju u Zaključku sumiraju se rezultati rada i daju predlozi.
Reference
*** (2017) Trst
*** Tehnološki trendovi i savremeno obrazovanje. https: //pcpress. rs/tehnoloski-trendovi-savremeno-obrazovanje/
*** (2017) Zakon o dualnom obrazovanju. Službeni glasnik Republike Srbije, br 101
*** (2017) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. JU Službeni list Crne Gore, br 42
*** (2011) White paper: Road map to a Single European Transport Area: Towards a competitive and resourse efficien transport system. Brisel, EU
*** (2013) Nova infrastrukturna politika Evropske unije u oblasti saobraćaja EU. Brisel
*** (2010) Strategija Evropske unije za Dunavski region. Brisel, EU
*** (2012) Luksemburška deklaracija-Deklaracija o efikasnom održavanju infrastrukture na Dunavu i njegovim plovnim pritokama. Luksemburg
*** (2014) Strategija Evropske unije za Jadransko-Jonski region. Brisel, EU
*** (2012) Strategija 'JIE 2020'. Brisel, EU
Avramović, Z., Marinković, D., Lastrić, I. (2018) Digitalizacija železnice-informatički pristup razvoja automatizcije. u: Međunarodni Simpozijum 'Strateški razvoj sao-braćaja Jugoistočne Evrope' Zbornik radova, Budva, 30 i 31 maj 2018
Drucker, P. (1995) Menadžment za budućnost. Beograd: Grmeč-Privredni pregled
Drucker, P. (2007) Upravljanje u budućem društvu. Zagreb: Consult
Gladović, P., Popović, V., Simeunović, M. (2014) Informacioni sistemi u drumskom transportu. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Starčević, D. (2018) Trend razvoja informacionih tehno-logija i izazovi u visokom obrazovanju - uvodno izlaganje. u: Međunarodni Simpozijum Strateški pravci razvoja saobraćaja Jugoistočne Evrope, Budva, 30 i 31 maj Zbornik radova
Subotić, Lj., Gajić, O., Lungulov, B. Kvalitet visokog obrazovanja - mogućnosti i perspektive. https://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/Sistem_obezbedjenja
Šćepanović, D. (2016) Strateško upravljanje projektom razvoja i implementacije savremenih obrazovnih tehnologija u ustanovama visokog obrazovanja. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, Dok-torska distertacija
Vešović, V. (2018) Saobraćaj kao ključni faktor Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona. u: 5 Biznis konferencija TIL 2018-Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona, Beograd, 22 mart
Vešović, V. (2018) Strateški pravci razvoja saobraćaja Jugoistočne Evrope - uvodno izlaganje (Međunarodni Simpozijum 'Strateški razvoj saobraćaja Jugoistočne Evrope', Budva, 30 i 31 maj). u: Zbornik radova
Vešović, V. (2016) Menadžment u saobraćaju. Budva: Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/tehnika1805696V
objavljen u SCIndeksu: 09.11.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka