Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 74, br. 5, str. 719-723
Savremene informaciono-komunikacione tehnologije u funkciji unapređenja kvaliteta transportne usluge u drumskom transportu
aUniverzitet Adriatik, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Budva, Crna Gora
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
cVlada Crne Gore, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Podgorica, Crna Gora

e-adresaautoboka@t-com.me
Sažetak
Drumski transport kao otvoreni sistem izložen je konstantnim promjenama. U savremenim uslovima poslovanja autotransportna preduzeća koja obavljaju javni prevoz putnika i/ili robe koriste savremene informaciono-komunikacione tehnologije kako u transportnom procesu tako i u cjelokupnom poslovanju, a u cilju pružanja kvalitetnije transportne usluge i obezbjeđenja adekvatnog nivoa konkurentnosti na transportnom tržištu. Sve raznovrsniji zahtjevi korisnika transportnih usluga primoravaju autotransportna preduzeća da podižu nivo kvaliteta transportne usluge kroz unapređenja transportnog procesa i obezbjeđenje određenih resursa. Jedan od najznačajnijih resursa za unapređenje transportne usluge su svakako informaciono-komunikacione tehnologije. One doprinose značajnom unapređenju ukupnog transportnog procesa od strane autotransportnih preduzeća kroz znatno efikasniji transportni proces i kvalitetniju ponudu za korisnike transportnih usluga.
Reference
Drakulić, G. (2009) Informaciono-komunikaciona struktura u transportu. Beograd: Zadužbina Andrejević
Drašković, D. (2017) Inteligentni transportni sistemi. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron
Gladović, P., et al. (2014) Informacioni sistemi u drumskom transportu. Novi Sad: FTN
Gladović, P. (2011) Organizacija i upravljanje u drumskom saobraćaju. Berane: FSKL
Kulović, M. (2013) Drumski saobraćaj i transport. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron
Salamadija, V., et al. (2018) Podizanje nivoa konkurentnosti autotransportnih preduzeća korišćenjem IK tehnologija. u: Zbornik radova 21. Međunarodne konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM-2018 / International Conference Dependability and Quality Management ICDQM-2018, Istraživački centar DQM u Prijevoru
Salamadija, V.M., Avramović, Z.Ž., Gladović, P.V., Mašić, M.M. (2018) Značaj korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija u upravljanju radom autotransportnih preduzeća. Tehnika, vol. 73, br. 2, str. 265-269
Salamadija, V.M., Gladović, P.V., Avramović, Z.Ž. (2019) Digitalizacija u drumskom transportu - informatički pristup upravljanju radom autotransportnih preduzeća. Tehnika, vol. 74, br. 1, str. 123-127
Vešović, V. (2014) Organizacija saobraćajnih preduzeća. Berane: FSKL
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/tehnika1905719S
objavljen u SCIndeksu: 09.11.2019.
Creative Commons License 4.0