Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 58, br. 3, str. 29-34
Podrška odnosa s javnošću inicijativi za formiranje klastera tekstila u Arilju
Univerzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak

e-adresanatasapr@tfc.kg.ac.rs
Sažetak
U ovom radu biće ukazano na potrebu podrške odnosa s javnošću i preporuke okvirnog strateškog plana odnosa s javnošću koje se odnose na aktivnosti predviđene u okviru inicijative za formiranje klastera tekstila u Arilju. Cilj rada je da ukaže na neophodnost blagovremene i kvalitetne informisanosti potencijalnih učesnika inicijative za stvaranje klastera. U radu je polazna osnova bila pretpostavka koja glasi da ukoliko izostane podrška odnosa s javnošću, može doći do potpuno pogrešne percepcije informacija od strane primalaca poruka, odnosno osoba koje su na direktan ili indirektan način uključene u aktivnosti za formiranje klastera. Arilje kao grad prepoznatljiv po tekstilu, u radu će poslužiti kao subjekat studije slučaja, koji može da bude primer uspešne forme za razvoj drugih sličnih centara tekstila u Srbiji.
Reference
Filipović, V., Kostić-Stanković, M. (2008) Odnosi s javnošću. Beograd
Grozdanić, R. (2005) Preduzetništvo. Čačak: Tehnički fakultet
Lazić, B., Popović, B. (2009) Ekologija u tekstilu: Humana ekologija. u: Simpozijum sa međunarodnim učešćem 'Savremene tehnologije i privredni razvoj'(VIII), Leskovac: Tehnološki fakultet
Marshall, A. (1890) Principles of economics. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Porter, M.E. (1990) The competitive advantage of nations. London: Macmillan Press
Veljović, A., Radojičić, M., Vesić, J. (2008) Menadžment informacioni sistemi. Čačak: Tehnički fakultet
Verčič, D., Zavrl, F., Rijavec, P., Ognjanov, G., Brbaklić, A. (2004) Odnosi s medijima. Beograd: Medija centar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.10.2010.