Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 60, br. 3, str. 28-32
Analiza implikacija novog psihološkog ugovora u Srbiji
Public Utility Company 'Unified Billing', Niš + Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresaekonomsketeme@gmail.com
Ključne reči: psihološki ugovor; zaposleni; novi; vrste; implikacije
Sažetak
Periodi tranzicije ka modernom kapitalističkom načinu privređivanja donose dominaciju koncepta novog psihološkog ugovora, koji moderne organizacije sve više nastoje eksplicitno predstavljati, a u cilju maksimiziranja sveukupnih performansi. Eksplicitno identifikovanje relacionih, uravnoteženih, transakcionih i tranzicionih psiholoških ugovora u organizacijama u Srbiji imperativ je menadžmenta i javnog i privatnog sektora. Još u fazi regrutovanja i, kasnije, treninga, domaće organizacije trebaju jasno naglasiti i objasniti neophodna načela implicitnih očekivanja, kao i promene koje mogu uslediti u budućnosti, jer na takav način sve mogućnosti inicijalno postaju sastavni deo psiholoških ugovora zaposlenih, a nepovoljni trendovi se minimiziraju. Rad zaključuje da jasna politika treninga, upravljanja performansama, razvoja zaposlenih, transparentnog iskazivanja poslovnih politika, i inkorporiranja ovih koncepata kao integralnih delova organizacionih vrednosti predstavlja osnovni strateški cilj funkcija ljudskih resursa i domaćih i svetskih organizacija.
Reference
Coyle-Shapiro, J. (2000) Psychological contracts: What are the measurement trade-offs and are they worth it. Academy of Management Meeting, 11-14
Đorđević, B. (2008) Psihološki ugovor o radu - implicitna strana zapošljavanja. Poslovna politika, vol. 37, br. 12, str. 66-70
Gilbert, P., Dodd, M., Tong, D. (2008) Developing a performance based culture: A new look at the psychological contract. Mercer Journal, 5-15
Rousseau, D. (2000) Psychological Contract Inventory. Pittsburgh, 9-27
Wellin, M. Managing the psychological contract. Gower, 12-19
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Tekstilna industrija (2012)
Implikacije predmeta i vrsta organizacione posvećenosti u Srbiji
Nikolić Miloš