Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2001, vol. 53, br. 3, str. 40-57
Odbrana od pobunjeničkog terorizma
Vojska Jugoslavije
Sažetak
Bezbednost mnogih zemalja u svetu ugrožena je terorizmom. Ukoliko nosioci terorizma uspeju da za svoje ciljeve obezbede podršku pojedinih kategorija ili dela stanovništva u državi žrtvi, a simboličnim oružanim nasiljem (tzv. tačkastim terorizmom) ne mogu da je prinude da ispuni njihove zahteve, rukovodstvo terorističke organizacije, autonomno ili na podstrek sa strane, često donosi odluku da pokrene masovni terorizam, koji ima obeležja oružane pobune. Neutralisanje tzv. tačkastog terorizma veoma je komplikovan zadatak za svaku državu. Sistem odbrane od tog terorizma karakterišu raznovrsna, usklađena neoružana i oružana dejstva protiv svih terorista radi sprečavanja realizacije njihovih planova, a ukoliko su otpočeli da primenjuju nasilje, radi njihovog brzog i potpunog neutralisanja. Odbrana od masovnog pobunjeničkog terorizma najsloženiji je zadatak države. U njegovoj realizaciji se neposredno angažuje i najviše rukovodstvo. Takvo obimno angažovanje snaga i subjekata države protiv terorista označava se pojmom äprotivteroristička operacija' (PTO). U članku su obrađeni konstituensi (cilj, snage, prostor i vreme), priprema i izvođenje PTO, kao i uslovi u kojima se najefikasnije izvodi takva operacija.
Reference
*** Ženevske konvencije, Drugi dopunski protokol. čl. 1
*** (1993) Pravilo KoV SAD FM 100-5. 14. juni
*** (1994) Vojska, br. 100, 7. jul, str. 11
*** Globalni trendovi 2015. Vašington: CIA
*** (1949) Ženevske konvencije od 12. avgusta. Službeni list FNRJ, br. 2450, čl. 3. gl. 1
Arula, D. (1999) Teorijske osnove protivterorističke operacije. Vojno delo, vol. 51, br. 3-4, str. 29-42
Blagojević, B.T., ur. (1979) Pravna enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
Centar visokih vojnih škola - Škola narodne odbrane (1998) Strategija oružane borbe - privremeni materijal. Beograd
Dimitrijević, V.B. (1985) Strahovlada - ogled o ljudskim pravima i državnom teroru. Beograd: Rad
Gažević, N., ur. (1973) Vojna enciklopedija. Beograd: Redakcija Vojne enciklopedije
Jakovljević, D.S. (1997) Terorizam s gledišta krivičnog prava. Beograd: Službeni list SRJ
Lazović, M., Milošević, V., Milošević, N. (1999) Savremena sredstva i taktika upotrebe jedinica policije. Beograd: Policijska akademija
Lukić, Ž. (1994) Doktrinarno pravilo kopnene vojske SAD - FM-105. Vojno delo, vol. 46, br. 1-2, str. 164-180
Mirković, T. (1995) Američka strategija posle 'hladnog rata'. Vojno delo, vol. 47, br. 4-5, str. 54-74
Moso, S. (1962) Operatika. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Nedeljković, M., Novaković, M. (1998) Terorizam albanskih separatista na Kosovu i Metohiji i metod njegovog delovanja. Bezbednost, br. 5, str. 606
Ninković, J. (1985) Teorijske osnove operatike. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Petković, M.V. (1997) Pobuna - metod i sredstvo delovanja obaveštajnih službi. Savremeni problemi ratne veštine, br. 38-39, str. 69
Petrović, P., ur. (1981) Vojni leksikon. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ, str. 403
Srdić, M., ur. (1975) Politička enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
Višnjić, D. (1988) Pojam oružane borbe. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Vojno delo (1995)
Vojna operacija kao hermeneutički problem
Ninić Radivoj

Vojno delo (1996)
Jezik ratne veštine i mišljenje
Ninić Radivoj

Vojno delo (2004)
Teorijske osnove i određenje operacije
Jelić Milutin

prikaži sve [182]