Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2001, vol. 53, br. 3, str. 70-82
Krivičnopravni pojam i obeležja terorizma
Sažetak
U težnji da ostvari svoje ciljeve, albanski nacional-separatistički pokret na Kosovu i Metohiji pribegavao je poslednjih godina terorizmu masovnih razmera i različitih oblika ispoljavanja. To je, između ostalog, jedan od razloga da se pojmu, oblicima i vidovima ispoljavanja, karakteristikama i obeležjima te izuzetno opasne kriminalne pojave posveti odgovarajuća pažnja. Naime, taj pojam se u inostranoj pravnoj, sociološkoj, politikološkoj i drugoj literaturi, kao i u međunarodno pravnim aktima, ali i nacionalnim zakonodavstvima, shvata na različite načine. Stoga je autor pokušao da u članku ukaže na najznačajnija tumačenja tog pojma u stranoj i domaćoj literaturi, međunarodnim pravnim aktima, uporednom krivičnom zakonodavstvu i s aspekta pozitivnog krivičnog zakonodavstva u našoj zemlji, uzimaju u obzir činjenicu da je u SR Jugoslaviji u toku temeljita reforma celokupnog kaznenog zakonodavstva.
Reference
*** (1999) Teroristički napadi na pripadnike i objekte MUP-a. Policija, Beograd, br. 1, str. 3
*** (2000) Zločini albanskih terorista na teritoriji AP Kosova i Metohije od 10. juna 1999. godine. Beograd: SMIP, IV tom, Dokumenta i dokazi
*** (1998) Krivični (kazneni) zakon Federacije Bosne i Hercegovine. u: Zbirka krivičnih (kaznenih) zakona Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, čl. 146
*** (1996) Krivični zakonik Republike Makedonije. Služben vesnik na Republikata Makedonija, br. 37, (čl. 313)
*** (2000) Krivični zakonik Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 22, (čl. 289)
*** (1997) Kazneni zakon Republike Hrvatske. Narodne novine Republike Hrvatske, br. 110 (čl. 141)
*** (1931) Actes de la IIIeme Conférence pour l'Unification du Droit pénal. Bruxelles
*** (1933) Actes de la IVeme Conférence pour l'Unification du droit pénal. Paris: Sirey
Aleksić, Ž.L., Milovanović, Z. (1995) Leksikon kriminalistike. Beograd: Glosarijum
Blagojević, B.T., ur. (1989) Pravna enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
Bošković, M. (1999) Kriminološki leksikon. Novi Sad: Matica srpska
Dimitrijević, V.B. (1982) Terorizam. Beograd: Radnička štampa
Đorđević, O. (1989) Leksikon bezbednosti. Beograd-Ljubljana: Partizanska knjiga
Fatić, A. (1999) Novi međunarodni odnosi. Beograd: Službeni list
Glaser, I.S. (1973) Le terrorisme international et ses divers aspects. Revue internationale de droit compare, br. 4, str. 825
Jovašević, D. (1999) Terrorism in Kosovo and Metohija: Criminal legal aspects. Review of International Affairs, Belgrade, br. 1085-86, str. 19-22
Jovašević, D. (1998) Leksikon krivičnog prava. Beograd: Službeni list
Klaić, B. (1978) Rječnik stranih riječi - tuđice i posuđenice. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske
Krivokapić, B. (1998) Leksikon međunarodnog prava. Beograd: Radnička štampa
Lemkin, R. (1933) Faut il un nouveau d?it de droit gens nomme terrorisme. Revue de droit penal et de criminologie, br. 13, str. 900-901
Nedeljković, M., Novaković, M. (1998) Terorizam albanskih separatista na Kosovu i Metohiji i metod njegovog delovanja. Bezbednost, br. 5, str. 606
Penko, B., Strolig, K., ur. (1999) Kazenski zakonik Republike Slovenije z uvodnimi pojasnili. Ljubljana: Official Gazette
Pontara (1979) Violenzia e terrorismo, Il problema della definizione e della guistificazione. u: Dimensioni del terrorismo politico, Milano, str. 58
Radak, S. (1998) Krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti SRJ sa posebnim osvrtom ni krivična dela terorizma na Kosovu i Metohiji. Bezbednost, br. 3, str. 328-329
Skuratov, J.I., Lebedov, V.M. (1996) Kommentarii k Ugolovnomu kodeksu v Rossijskoj Federacii. Moskva: Infra M. Norma
Sottile, A. (1938) Le terrorisme international. Recueil des Cours de l'Academie de Droit international de La Haye, t. 65, str. 96
Srzentić, N., Lazarević, L.V., Bačić, F., Stajić, A., Bavcon, L., Đorđević, M.Đ., Kraus, B., Stojanović, Z.P., Lutovac, M. (1995) Komentar Krivičnog zakona SRJ. Beograd: Savremena administracija
Stojanović, Z.P. (1995) Krivični zakon SRJ - sa komentarom i registrom pojmova. Beograd: Službeni list
Thornton, T.P. (1964) Terror as a weapon of political agitation. u: International war, New York
Waciorski, J. (1939) La terrorisme politique. Paris: Pédone
Wilkinson, P. (1974) Political terrorism. London-New York, itd: Macmillan Publishing
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci